12. Co o radnym wiedzieć warto

W artykule „do wyborów coraz bliżej”  wspominałem o niewłaściwych zjawiskach wynikających ze skutków transformacji oraz o postawach działaczy samorządowych, parlamentarzystów i polityków.

Następują przetasowania na scenie politycznej, pojawiają się nowo – starzy uzdrowiciele finansów publicznych, ale czy znowu kosztem najsłabiej usytuowanych
i po raz kolejny będzie jak zawsze? Kampania wyborcza nabiera tempa
i trudno w niej zauważyć troskę
o losy kraju i społeczności, a zwłaszcza odpowiedzialności bez krzywdzenia innych.
Małymi krokami zbliżają się wybory samorządowe, ponieważ już rozpoczął się 3-ci rok kadencji. Właśnie już dziś warto wiedzieć jakie uprawnienia, a przede wszystkim obowiązki ciążą na radnych rad gminnych i rad powiatowych oraz co powinni wiedzieć ewentualni kandydaci.
Trudno nie zauważyć, że wiedza
i sposób wypełniania mandatu radnego obecnej kadencji są co najmniej mało poprawne. Liczy się koalicja a nie dobro ogólne jakim powinien się kierować radny. Wyraźnie daje się zauważyć brak wiedzy oraz chęci dokształcenia niezbędnego dla należytego wypełniania funkcji radnego.
Zamiast merytorycznej zdrowo – rozsądkowej debaty na sesjach wykazywana jest arogancja, populizm, brak kultury osobistej, wzajemne obrażanie, a koalicja rządząca wykazuje w głosowaniu monopol na rację nie zawsze słuszną.
Kończąc, liczę na dalsze komentarze ze strony Internautów zarówno te pozytywne jak i negatywne, które pozwolą trafić na zapotrzebowanie Czytelników oraz serdecznie dziękuję za te nadesłane.