140 mln euro na mazowieckie inwestycje ? szansa dla Wołomina

Wołomin przystąpił do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Pozwali to na pozyskanie dodatkowych funduszy europejskich na rozwój miasta. Grzegorz Mickiewicz, zastępca burmistrza Wołomina, oraz przedstawiciele m.st. Warszawy i pozostałych gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego podpisali porozumienie dotyczące realizacji wspólnych przedsięwzięć z unijnym dofinansowaniem.

Ta ważna uroczystość odbyła się w piątek w południe na Zamku Królewskim w Warszawie w Arkadach Kubickiego. Porozumienie dotyczy zasad współpracy 37 gmin i samej Warszawy przy programowaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów i całkowicie nowy instrument wspierający rozwój miast i obszarów wokół nich. Podpisane porozumienie otwiera nieznane dotąd możliwości wzięcia udziału w wyścigu o unijne pieniądze.

Wołomin będzie elementem zintegrowanych, kompleksowych projektów wokół metropolii, potrzebnych naszym mieszkańcom. Sam obszar powstał według wymagań i kryteriów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – zasadą jest zinstytucjonalizowanie współpracy gmin na tzw. obszarze funkcjonalnym miasta rdzeniowego – czyli Warszawy oraz uwzględnienie specyfiki obszaru wokół stolicy i powiązań pomiędzy gminami.

Według ministerstwa źródłem finansowania projektów będą specjalnie wyasygnowane na ten cel środki z poziomu krajowego, dystrybuowane przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dzięki temu, że Wołomin spełnił kryteria i przystąpił do porozumienia możliwe będzie realizowanie inwestycji współfinansowanych z funduszy UE w ramach obecnej perspektywy finansowej. Oznacza to, że do Wołomina i okolic trafi więcej dodatkowych pieniędzy. Na ZIT przeznaczono 140 mln EURO.

Zawarcie porozumienia między gminami zostało poprzedzone podpisaniem deklaracji współpracy w sierpniu ub.r. oraz podjęciem uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie.