Badamy pracę lokalnych urzędów

Przez cały miesiąc mieszkańcy siedmiu gmin biorących udział w projekcie ?Dobre rządzenie? mogą wypowiedzieć się na temat pracy i funkcjonowania swojego urzędu gminy. Gminy, które chcą dobrze rządzić to: Miasto i Gmina Ożarów Mazowiecki, Miasto i Gmina Tomaszów Mazowiecki, Miasto i Gmina Sochaczew, Miasto Zielonka oraz dwie warszawskie dzielnice: Praga Północ i Żoliborz.

Przy pomocy specjalnej ankiety grupa badaczy chce odpowiedzieć na kilka najważniejszych pytań, takich jak: czy władze samorządowe informują o swoich planach i działaniach, czy biorą pod uwagę potrzeby mieszkańców i w jaki sposób się z nimi komunikują?

? Z naszych konsultacji wynika, że aby stymulować innowacje i działania sieciowe w samorządach kluczowe jest uczestnictwo przedstawicieli mieszkańców danego terenu ? uzasadnia potrzebę przeprowadzenia badań Marta Danielczuk z Fundacji ?Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym?.

Równolegle z mieszkańcami ankiety oceniające współpracę wypełniać mogą organizacje pozarządowe. Tutaj z kolei ocenie podlega stosowanie jawnych i przejrzystych procedur decyzyjnych oraz wzajemna chęć urzędników i przedstawicieli trzeciego sektora do współdziałania przy rozwiązywaniu lokalnych problemów.

? Celem badania jest rzetelna diagnoza potrzeb i oczekiwań , których realizacja może doprowadzić do zwiększenia aktywności na linii samorząd-organizacje społeczne -mieszkańcy ? tłumaczy dr Witold Klaus, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. ? Poprzez wypełnienie ankiety zainteresowane osoby i organizacje mogą zaangażować się w poprawę standardów współpracy.

– Cieszymy się w Zielonce z istnienia aktywnych organizacji pozarządowych i od lat doskonalimy nasze formy współpracy przy realizowaniu wspólnych działań na rzecz mieszkańców. Projekt Dobre Rządzenie ma nam wskazać co możemy jeszcze poprawić, tak aby nasze współdziałanie było wzorcowe. Społeczeństwo obywatelskie to jedno z najważniejszych wyzwań dla samorządu w Polsce ? mówi Grzegorz Dudzik, burmistrz Zielonki.

Fundacja i Stowarzyszenie w partnerstwie z gminą Sochaczew prowadzą finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pt. ?Dobre rządzenie?. Jego celem jest wypełnienie luki informacyjnej między organizacjami społecznymi a administracją publiczną i przyczynienie się do polepszenia zasad współpracy.

Ankiety dla mieszkańców dotyczące pracy urzędów gmin i dzielnic wypełnić można tutaj: http://interwencjaprawna.pl/ankieta/dla-mieszkancow

Ankiety dla organizacji pozarządowych: http://interwencjaprawna.pl/ankieta/dla-ngo