75 lecie istnienia Szkoły w Ostrówku

Ósmego listopada Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku obchodziła 75. rocznicę istnienia. Uroczystość, wspólnymi siłami, przygotowała cała szkolna społeczność: pracownicy, uczniowie i rodzice. Po raz pierwszy w szkole odbył się też Bal Absolwentów, którego inicjatorką była nowa dyrektor Zespołu Szkół ? Jolanta Paderewska.

Uroczystości tradycyjnie rozpoczęła msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka. Oprócz byłych i obecnych pracowników szkoły, absolwentów oraz uczniów i ich rodziców wzięli w niej udział byli proboszczowie parafii w Ostrówku, przedstawiciele samorządu z przewodniczącym Rady Powiatu Wołomińskiego Pawłem Solisem i wójtem gminy Klembów Kazimierzem Rakowskim na czele. Przybyli także: wójt Gminy Dąbrówka Tadeusz Bulik, radni powiatu i gminy z przewodniczącą Rady Gminy Klembów Dorotą Marcinkowską; poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół: Gimnazjum im. Gen. F. Żymirskiego w Klembowie, Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. J. Korczaka w Jasienicy, Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.

Po mszy i przemarszu do szkoły odsłonięto pamiątkową tablicę ufundowaną przez absolwentów Szkoły Podstawowej w Ostrówku, a następnie zaproszeni goście obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów, nauczycieli i dyrekcję Zespołu Szkół. Wystąpili nie tylko utalentowani uczniowie oraz chór szkolny pod kierownictwem p. Iwony Świebiody, ale także absolwenci: Michalina Więch, Ewelina Stańczyk, Monika Mech, Monika Szczęsna i Weronika Gajcy. Piosenkę zadedykowaną ?tym, którzy odeszli? zaśpiewała wnuczka absolwentki i emerytowanej nauczycielki szkoły w Ostrówku ? Olga Dudzik.

Wśród honorowych gości znaleźli się dawni pracownicy szkoły, którzy zostali obdarowani upominkami i kwiatami.

Po raz pierwszy szkoła gościła przedstawicieli reaktywowanej Polskiej Organizacji Wojskowej. Obecność Peowiaków była dla placówki ważnym wydarzeniem szczególnie dlatego, że szkoła nosi imię POW od początku swego istnienia (reaktywacja imienia po czasach komunistycznych nastąpiła – w 60. rocznicę powstania szkoły – w roku 1998). List od Komendanta Głównego POW do zebranych gości odczytał Komendant Oddziału POW Warszawa szer. Patryk Zieliński.

Jubileusz szkoły był ciekawą lekcją historii i patriotyzmu dla młodych, zaś dla starszych ? okazją do spotkań, wspomnień i wielu wzruszeń?

KR