Najaktywniejsze na Mazowszu nagrodzone

Podczas VII Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Mazowszu (6 listopada), Marszałek Adam Struzik wręczył nagrody najaktywniejszym liderkom na Mazowszu. Konkurs na najaktywniejszą liderkę obszarów wiejskich na Mazowszu ogłosił Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. O tytuł najaktywniejszej liderki w 2013 roku ubiegało się osiemnaście pań. Jedną z nagrodzonych jest Hanna Wronka, mieszkanka Gminy Strachówka, która zajęła III miejsce w tym konkursie.

Hanna Wronka jest sołtyską Wsi Równe, radną Gminy Strachówka, Przewodniczącą reaktywowanego Koła Gospodyń Wiejskich w Równem, członkinią miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz członkinią Rady Lokalnej Grupy Działania ?Równiny Wołomińskiej?. Do tego jeszcze prowadzi największe w Gminie Strachówka gospodarstwo rolne nastawione na produkcję zwierzęcą i roślinną.

Ocenie komisji konkursowej podlegało głównie zaangażowanie liderek w życie swoich lokalnych społeczności. Inne nagrodzone liderki wiejskie Mazowsza to: I miejsce ? Teresa Majkusiak (Skaryszew) II miejsce ? Barbara Góral (Borzychy) oraz Grażyna Jałgos-Dębska (Opychy) III miesce ? Anna Szpura (Stara Kornica) równolegle z Hanną Wronka (Równe Gmina Strachówka). Wyróżnienie specjalne otrzymała Bożena Bajkowska (Makówka). Oprócz nagród rzeczowych nagrodzone panie otrzymały także fundusze na realizację niewielkich projektów.