Gmina Radzymin wychodzi na prostą

Właśnie mija trzeci rok kadencji, która dla samorządowców z Radzymina okazała się niezwykle trudna i burzliwa. Po latach ?prosperity finansowanej? opartej w głównej mierze na kredytach i obligacjach przyszedł smutny czas wyrzeczeń i spłacania wcześniej zaciągniętych zobowiązań, które w 2011 r. przekroczyły niebagatelną kwotę 35 milionów złotych.

Wysokość zadłużenia w Radzyminie doprowadziła do całkowitej utraty płynności finansowej gminy, czego efekty odczuli pracownicy sektora publicznego, którzy nie otrzymywali wynagrodzeń na czas. Od tamtych wydarzeń minęło dwa lata. W mojej ocenie zostały one przez nas ? samorządowców ? dobrze wykorzystane. Udało się uspokoić bardzo napiętą, na początku obecnej kadencji, atmosferę. Większość radnych uświadomiła sobie, że wzajemne oskarżanie i obrzucanie się błotem nie wpływa dobrze na jakość naszej pracy, jak również na wizerunek miasta. Co najważniejsze ? dzięki większemu zaangażowaniu i kontroli władzy uchwałodawczej (radnych) nad poczynaniami władzy wykonawczej (burmistrzem) ? wydaje się, że pracownicy urzędu racjonalniej zaczęli wydawać publiczne pieniądze.

marek brodziak

Na koniec 2013 roku dług Gminy Radzymin zamknie się kwotą 20 milionów złotych, co oznacza, że w ciągu dwóch lat udało się obniżyć wskaźnik zadłużenia gminy z poziomu 57 procent, do 34 procent! To nadal jest duże zadłużenie, ale zakładam, że podobnie jak to miało miejsce w dwóch ostatnich latach, również w roku 2014 zaplanujemy nadwyżkę budżetową, co na koniec naszej kadencji pozwoli obniżyć zadłużenie gminy do poziomu 15 milionów złotych. Naszym celem jest przygotowanie Gminy Radzymin do perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, ponieważ tylko przy udziale środków zewnętrznych mamy szansę na dalszy dynamiczny rozwój naszego miasta i gminy. W perspektywie najbliższych lat da to nam realną szansę na realizację, już od dawna zaplanowanych inwestycji – budowy nowego gimnazjum czy przedszkola. Pomimo poważnych problemów finansowych, udało nam się zrealizować kilka ważnych inwestycji, które wpłynęły korzystnie na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Radzymin. Do najważniejszych z nich można zaliczyć oddanie do użytkowania: hali sportowej oraz placu zabaw przy Zespole Szkół im. Eleonory Czartoryskiej, boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie, boiska przy Zespole Szkół w Słupnie, ul. Szkolnej w Nadmie, ul. Myśliwskiej w Dybowie, czy też drogi łączącej sołectwo Siwek z sołectwem Borki. Na finiszu jest sztandarowa i najbardziej zauważalna (chociażby z powodu utrudnień drogowych, za które serdecznie przepraszam i proszę o jeszcze chwilę cierpliwości) inwestycja, jaką jest budowę sieci kanalizacyjnej w mieście, jak również wyczekiwana przez wielu pacjentów inwestycja polegająca na dokończeniu rozpoczętej ponad 10 lat temu rozbudowy przychodni.

Prowadzone są również postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlano ? montażowych oświetlenia ulicznego w miejscowości Łąki, jak również realizowanego przez Gminę Radzymin wspólnie z Powiatem Wołomińskim chodnika wzdłuż ul. Korczaka w Radzyminie. Potrzeb jest znacznie więcej: remonty dróg i ulic, których nawet nie sposób wymienić z pamięci, poprawa komunikacji na terenie gminy, inwestycje w meliorację, budowa wodociągów, czy też modernizacja oświetlenia ulicznego, to wszystko jeszcze przed nami. Mam nadzieję, że przy udziale środków zewnętrznych, uda się zakończyć już rozpoczęte inwestycje ? budowę wodociągów w miejscowości Nowy Janków i Łąki, na które mieszkańcy czekają już kilka lat.

Z punktu widzenia rozwoju Gminy Radzymina najważniejszym wyzwaniem jaki sobie postawiliśmy było opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W naszych realiach nie jest to łatwy proces, który od momentu zainicjowania do szczęśliwego finiszu potrafi trwać nawet kilka lat. Na szczęście, po wielu burzliwych dyskusjach, udało się uchwalić kilka najbardziej strategicznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla takich obszarów jak Emilianów, Radzymin, czy też Borki. Taki akt prawa miejscowego niewątpliwie ułatwi potencjalnym inwestorom, jak również naszym mieszkańcom przebrnięcie przez i tak skomplikowaną procedurę pozyskiwania pozwoleń na budowę. Gminie, w perspektywie kilku najbliższych lat, przyniesie wymierne korzyści. Nadal intensywnie pracujemy nad pozostałymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Liczę, że jeszcze w tej kadencji uda się uchwalić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Słupno, Sieraków, Nadma i Załubice. Jak widać pracy i wyzwań przed nami jest jeszcze dużo. Korzystając z dobrych doświadczeń innych samorządów ? jeszcze w tej kadencji ? chciałbym zainicjować proces przekształcenia niektórych zakładów budżetowych w spółki, których zalety wyraźnie przewyższają zalety zakładów budżetowych. Dzięki takiemu przekształceniu zwiększy się zdolność do racjonalnego działania rynkowego, będzie możliwe naliczanie pełnej amortyzacji od posiadanego majątku, co daje możliwość finansowania rozwoju spółki z własnego funduszu amortyzacyjnego, zwiększy się ich zdolność kredytowa, pozwalająca zaciągać kredyty na cele inwestycyjne, również ze źródeł unijnych, gdyż spółka jest formą preferowaną przez Unię Europejską, wreszcie będzie możliwość uchwycenia wszystkich kosztów danej działalności, a co najważniejsze gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności za ich zobowiązania, a tym samym ich zadłużenia nie będą wliczane do limitu zadłużenia gminy. Niewątpliwie jest to proces długofalowy, który musi być poprzedzony gruntowną analizą, ale który może przynieść wymierne korzyści nie tylko gminie, ale również nam mieszkańcom. Doświadczenia innych samorządów wskazują, że np. w przypadku restrukturyzacji przychodni istnieje możliwość zwiększenia wachlarza oferowanych usług medycznych, przy jednoczesnym skróceniu oczekiwania na ich realizację. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że już niebawem zostanie oddana do użytkowania duża powierzchnia właśnie remontowanego skrzydła przychodni ? istnieje realna szansa na radykalną poprawę obecnie świadczonych przez Centrum Medyczne usług.

Marek Brodziak