Tagsamorząd

Nowy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie już działa. W ciągu 2 najbliższych lat będzie zajmował się m.in. diagnozowaniem problemów i podejmowaniem działań w [...]