Wołomińskie inwestycje 2014

Do 15 listopada, jak co roku ? na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pojawi się zarządzenie burmistrza Wołomina dotyczące projektu budżetu na następny rok. Od tego czasu wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje opinie i uwagi. Ostateczna wersja budżetu (z ewentualnie zgłoszonymi i zaakceptowanymi przez radnych rady miejskiej poprawkami) zostanie najprawdopodobniej przyjęta na sesji w przededniu Świąt Bożego Narodzenia.

Nieco ponad dwa miesiące temu, przed upływem terminu na zgłaszanie wniosków do budżetu gminy na rok 2014, w artykule pt. ?Wołomińskie Wybory Inwestycyjne, czy Inwestycje wyborcze AD 2014?? nr 326, 29 sierpnia 2013 Życia Powiatu na Mazowszu, ze względu na coraz większe odrywanie się władz miasta od rzeczywistości, co przejawia się kuriozalnymi propozycjami wydawania gminnych pieniędzy, zaproponowałem by to właśnie mieszkańcy w większym stopniu zaangażowali się w prace nad planem inwestycji i wzięli udział w prostym quizie, dostępnym na stronie internetowej Wołomińskiego Forum Samorządowego. Tam zgłaszali, czy też głosowali, na ich zdaniem najważniejsze propozycje niezbędnych do wykonania w 2014 roku inwestycji.

P20101008-151_igor_sulich

Reguły stosunkowo proste ? zagłosować na jedną z propozycji wcześniej dodaną przez innych uczestników lub też wskazać inną, naszym zdaniem najważniejszą. W głosowaniu można było wskazać więcej niż jedną propozycję. Uczestnikami mogli być użytkownicy portalu Facebook, co znacznie ułatwiło organizację i dotarcie do zainteresowanych z propozycją. Co ważne ? swój głos można było oddać na każdą zgłoszoną propozycję inwestycji ? a w trakcie głosowania celowo z listy nie były usuwane propozycje, za które formalnie nie jest odpowiedzialna gmina.

W trakcie niecałych dwóch tygodni, oddano 272 głosy, na 25 różnych propozycji. Biorąc pod uwagę fakt, że do Forum przynależy już ponad 1200 osób, które mogło się wypowiedzieć, liczba oddanych głosów może nie jest porażająca, ale uważam że jak na pierwsze tego typu wydarzenie efekt jest zadowalający i w zasadzie zgodny z oczekiwaniami.

Liczba oddanych głosów świadczyć może o stosunkowo niskim zaangażowaniu lub też zainteresowaniu mieszkańców, tym co w zasadzie dotyczy ich najbliższego otoczenia. Przyczyn tego stanu rzeczy bliżej nie będę tutaj omawiał. Prawie 29% wszystkich głosów oddanych zostało na propozycję ?Tak dla dwupasmowej 634 ? zróbmy coś z tym wreszcie?, kolejne 15% to ?Dopłata do wspólnego biletu?, czyli kwestie KOMUNIKACJA z Warszawą. To jest celu tego czym powinien zająć się Burmistrz Wołomina, nie tylko w roku wyborczym 2014, ale i przez całą swoją kadencję. Mimo, iż obydwa z powyższych wskazań nie zależą wprost od niego, to jak widać tego typu działań, my mieszkańcy od niego oczekujemy, a wiecznie powtarzane jak mantra wymówki: ?jesteśmy bezradni?, ?to nie nasza kompetencja? w tym wypadku nikogo nie satysfakcjonują. Głównym zadaniem burmistrza i jego urzędników powinno być SKUTECZNE zajęcie się sprawą i nie umywanie od niej rąk. Tymczasem w tych sprawach poza pozorowaniem działań nie widać namacalnych efektów pracy.

Wyniki ankiety pokazują, że kwestia poszerzenia oferty rekreacyjnowypoczynkowej dla mieszkańców jest ważna ?Ścieżki rowerowe? i ?Infrastruktura turystyczna ? szlaki, ścieżki itp.? to zdaniem 16,5% głosujących istotne zadania, które powinny zostać zrobione, co ciekawe kolejne 5,1% wskazań oddano na ?Remont budynków komunalnych ? szczególnie tych o wartości historycznej?, kolejne 4,0% to potrzeba ?Więcej zieleni i ławeczek? oraz ?Przygotowanie do powstania na terenie Białych Błot wielkiego ośrodka rekreacyjnego? (również 4%). Nie znalazły za to akceptacji atrakcje turystyczne promowane przez burmistrza Ryszarda Madziara: Muzeum w Ossowie, dla którego powstała kolejna wizualizacja i koncepcja budowy szacowana na ładne parę milionów (1,5%), podobnie z reszta jak kolejne ?cudowne dziecko? park, przy wołomińskim Muzeum Nałkowskich 0,4% wskazań czyli czytaj słownie jeden głos.

Dużą liczbę głosów uzyskała propozycja ?Ułatwienia proceduralne dla przedsiębiorców chcących inwestować?, co wskazuje, że mieszkańcy dostrzegają potrzebę wsparcia firm, które mają tworzyć miejsca pracy w Wołominie.

Czy z tych powszechnie dostępnych wyników ankiety Burmistrz wyciągnie wnioski, czy też nadal będzie realizował oderwane od potrzeb mieszkańców nierealne wizje dowiemy się już niedługo.

Igor Sulich