Akademia w Wołominie

– Chcemy ożywić szkołę, aby nie
popadła w marazm. Pragniemy aktywizować i integrować społeczność
szkolną – powiedziała Joanna Pełszyk, dyrektor Zespołu Szkół
Nr 3 w Wołominie, podsumowując akcję pt. „Moja mała, wielka
ojczyzna”.


Impreza odbyła się 12 kwietnia w gmachu
szkoły przy ul. Kazimierza Wielkiego. Jest to jedno z sześciu zadań,
które szkoła musi spełnić, aby dołączyć do Akademii Szkół
z Klasą.

To zadanie było piątym z kolei.
Polegało na zaprezentowaniu wybranej instytucji poprzez zrobienie
albumu, plakatu, kartki pocztowej, a także stworzenie stoiska
reklamującego. Klasy gimnazjalne zapoznawały się z funkcjonowaniem
poszczególnych firm czy urzędów. Uczniowie mieli okazję
poszerzyć wiedzę o swoim regionie.

Impreza cieszyła się dużym
zainteresowaniem – dzieciaków nie trzeba było specjalnie
namawiać, same chętnie angażowały się w to przedsięwzięcie –
zauważył Marcin Koszałka, organizator zadania. Z kolegami mieliśmy
wielką frajdę robiąc albumy i pocztówki – potwierdził
Artur Bajorski, uczeń klasy III B.

Największe zainteresowanie wzbudziło
stoisko przygotowane przez klasę III c. Jej patronem była Komenda
Powiatowa Policji w Wołominie. KPP zaprosiła do współpracy
Biuro Doradcze posła Krzysztofa Rutkowskiego. – To kapitalna sprawa,
bo dzieciaki od małego przyzwyczajają się do współpracy z
policją. Uczniowie otrzymali od nas odblaskowe opaski na rękę i
materiały ostrzegające przed alkoholizmem, narkomanią –
powiedział nam Maciej Morawiec z firmy Rutkowski Patrol.

Radek Wasilweski