Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołomin

Na podstawie art. 19 ust.6 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020.833 t.j. ze zm.) UM Wołomin zawiadamia o wyłożeniu do wglądu publicznego „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Wołomin na lata 2020-2035”.

Z w/w dokumentem można zapoznać się osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, pokój nr 210 (w godzinach pracy urzędu, po uprzednim umówieniu się telefonicznym (22) 763 30 17, przy zachowaniu obecnie panujących zasad bezpieczeństwa) lub na stronie   Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 19 ust.7 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020.833 t.j. ze zm. )osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń w okresie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, czyli do dnia 17 listopada 2020 roku. Uwagi należy składać w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) do Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (skrzynka podawcza przed budynkiem UM) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rewitalizacja@wolomin.org.pl, w tytule  wpisując „Uwaga do projektu założeń do planu zaopatrzenia”.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

PZC Wołomin

Załącznik 1 mapa ZEC

Załącznik 2 Schemat sieci przesyłowej

Załącznik 3 mapa PGE Wołomin

Obwieszczenie

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Wołomina

Mistrzostwa Przedszkolaków i Olimpiada Sportowa o Puchar Burmistrza Wołomina

Już w najbliższy wtorek, 31 maja na boiskach Zespołu Szkół nr. 3 w Wołominie ul. Kazimierza Wielkiego 1,  odbędzie się impreza sportowa organizowana [...]
0 komentarzy
Wołomin - rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

Wołomin – rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

W dniach 30.05-03.06.2022 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022/2023. Rekrutacja odbywać się będzie on-line za pośrednictwem dedykowanej [...]
0 komentarzy
Alkohol dla nieletnich? Wołomin z tym walczy

Alkohol dla nieletnich? Wołomin z tym walczy

„Bądź dorosły. Chroń dzieci” – pod takim hasłem ruszyła kampania edukacyjno-informacyjna realizowana przez Urząd Miejski w Wołominie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Profilaktyki i [...]
0 komentarzy

Wyłożenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin

Od 25 maja 2022 r. do 17 czerwca można zapoznać się z projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin wraz [...]
0 komentarzy

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp terenu położonego w Wołominie pomiędzy ul. Piłsudskiego, Błońską i Krakowską

Od 25 maja 2022 r. do 17 czerwca 2022 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie [...]
0 komentarzy

19 maja dniem żałoby na terenie gminy Wołomin

W związku ze śmiercią śp. Rafała Pazio, wieloletniego dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie, nauczyciela I LO im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie, byłego [...]
0 komentarzy
Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

L sesja Rady Miejskiej w Wołominie

24 maja 2022 r. o godzinie 9:00 rozpocznie się L Sesja Rady Miejskiej w Wołominie. Obrady będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem [...]
0 komentarzy
Wołomin - rekrutacja uzupełniająca do szkół podstawowych

Wołomin – rekrutacja uzupełniająca do szkół podstawowych

Od 16 do 20 maja trwa rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wołomin na rok szkolny 2022/2023. Odbędzie się elektronicznie, [...]
0 komentarzy
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie Nr 127/2022 oraz zarządzenie Nr 128/2022 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Zarządzenie Nr 127/2022 Na [...]
0 komentarzy

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Wołominie

Obchody 231 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, następnie Przedstawiciele Organizacji Samorządowych i Pozarządowych złożyli [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.