Barwnie, kolorowo i ludowo

? było w ostatni weekend w wielu miejscach powiatu wołomińskiego. W ostatnią niedzielę (29 sierpnia) odbyły się dożynki gminne w Krzywicy Gmina Klembów oraz gminne w Poświętnem. Główni organizatorzy uroczystości w Poświętnem ? ks. Zdzisław Konkol oraz wójt Jan Cymerman, zaprosili na święto zarówno mieszkańców gminy jak i gości z sąsiedztwa. Po Mszy św. w kościele parafialnym, uroczystość była kontynuowana na terenie Szkoły Podstawowej w Poświętnem. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Punktem kulminacyjnym z pewnością był występ Andrzeja Rosiewicza. W Krzywicy było nie mniej muzycznie i kolorowo. Tu gwiazdą wieczoru był bez wątpienia nasz rodzimy zespół Chłopaki ze Starej Paki, ostatnio coraz częściej występujący pod swoją nową nazwą Kapela z Targówka.
Tegoroczne święto plonów zgromadziło wielu rolników. Na dożynkach zaprezentowano aż 19 wieńców przystrojonych przez rękodzielniczki i rękodzielników z okolicznych sołectw i kół gospodyń wiejskich, między innymi z gmin Chajęty, Chruściel, Dąbrówka, Klembów, Laskowizna, Roszczep, Strachówka, Wola Rasztowska, Wola Ręczajska, Krzywica.
Zarówno obecnie, jak i przed wiekami, obchody dożynkowe rozpoczynały się wiciem wieńca ze zbóż, z kiści czerwonej jarzębiny, owoców, kwiatów i kolorowych wstążek. Wieńce dożynkowe miewały zwykle kształt wielkiej korony lub koła. Dziś z każdym rokiem są bardziej wymyślne i pracochłonne i często daleko odbiegają swoją formą od pierowtnych założeń. Jednak każde święto plonów rozpoczynało się, i nadal rozpoczyna, poświęceniem wieńca w kościele.
Dożynki, zwane również świętem plonów, to największe w roku święto gospodarskie rolników będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż. Zachowane do dzisiejszych czasów obchody dożynkowe mają już kilka wieków tradycji. Dożynki obchodzono w Polsce prawdopodobnie już w XVI lub na przełomie XVI i XVII wieku, kiedy na naszych ziemiach rozwinęła się gospodarka folwarczno-dworska. Urządzali je dla żniwiarzy właściciele majątków ziemskich.
W tegoroczne dożynki, te z ostatniego weekendu i te wcześniejsze, zaangażowała się również Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej.
Stanowiska LGD obecne były na wszystkich uroczystościach dożynkowych w gminach wchodzących w skład grupy.