Będzie ciszej przy „Ósemce” w Zielonce

Jesienią ubiegłego roku zarządca trasy S8, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, potwierdził budowę ekranów akustycznych na terenie Zielonki. W pierwszych dniach lutego br. GDDKiA wyłoniła wykonawcę.

Na wniosek UM Zielonka, akredytowane laboratoria przeprowadziły kilka odcinkowych badań, które jednoznacznie potwierdziły przekroczenie norm hałasu w otoczeniu trasy S8 w Zielonce. Wyniki badań zostały przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a stamtąd do Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ten ostatni, jako podmiot upoważniony wydał decyzję administracyjną nakładającą na GDDKiA obowiązek ograniczenia oddziaływania akustycznego w otoczeniu trasy S8. W latach 2020/2021 GDDKiA opracowała analizę akustyczną. Dokument ten pozwolił na ocenę przekroczenia norm i ustalenie lokalizacji dodatkowych zabezpieczeń akustycznych. W efekcie podjęto decyzję o rozbudowie istniejących i dobudowie nowych ekranów akustycznych na problematycznym odcinku trasy w Zielonce.

4 lutego br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dokonała wyboru wykonawcy przebudowy ekranów, na odcinku od ulicy Pustelnickiej do zjazdu w Radzyminie. Firma, która zadanie zrealizuje w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, będzie miała 11 miesięcy na zaprojektowanie i maksymalnie 10 miesięcy na wybudowanie zabezpieczeń. Prace powinny więc potrwać nie dłużej, niż do końca przyszłego roku.

Budowa ekranów w Zielonce jest II etapem zabezpieczenia akustycznego trasy S8. Pierwsza faza, obejmująca część trasy od Marek do ulicy Pustelnickiej, jest już w trakcie realizacji. Postępy prac widać w okolicach mareckich ulic Warmińskiej i Pomorskiej. Planowo ekrany na tym odcinku będą gotowe już w te wakacje.

Źródło: UM Zielonka

 

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - zmiana studium zagospodarowania przestrzennego

Zielonka – zmiana studium zagospodarowania przestrzennego

UM Zielonka przystąpił do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka. Studium to dokument planistyczny, który wyznacza politykę zagospodarowania przestrzennego obszaru [...]
0 komentarzy

Zielonka – kto pyta nie błądzi

„Kto pyta, nie błądzi” – z takiego założenia wyszedł Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce, który postanowił zapytać, na rozwój jakich działań postawić [...]
0 komentarzy

Tego w Zielonce jeszcze nie było

Po raz pierwszy w Zielonce, już w najbliższą sobotę organizowany zostanie wieczór taneczny z biesiadowaniem pod chmurką.  W sobotę, w Parku Dębinki królować [...]
0 komentarzy

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Zielonki

Burmistrz Kamil Michał Iwandowski otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Radni, po zapoznaniu się z pozytywną opinią [...]
0 komentarzy
Pożegnanie ósmoklasistów w Zielonce

Pożegnanie ósmoklasistów w Zielonce

Oprócz odebrania świadectw i nagród przez najzdolniejszych,  młodzież usłyszała wiele ciepłych słów oraz życzeń od burmistrza, dyrekcji, młodszych roczników i wychowawców.  Absolwenci również [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.