Bilans Dąbrówki na półmetku kadencji

Z Radosławem Korzeniewskim, wójtem Gminy Dąbrówka o realizacji inwestycji gminnych, zainteresowaniu przedsiębiorców lokalizacją firm na terenie gminy oraz działaniach promujących gminę rozmawia Teresa Urbanowska.

– Otrzymał Pan po poprzedniku rozpoczęte działania inwestycyjne. Czy udało się je zrealizować?
– Oczywiście, że się udało. Dokończyliśmy w tej kadencji szkołę w Józefowie oraz boiska wielofunkcyjne przy szkołach w Józefowie i Dąbrówce. Ale przeprowadziliśmy w tym roku również remonty wewnętrzne we wszystkich naszych czterech szkołach: we Wszeborach, Józefowie, Guzowatce i Dąbrówce.
O ile rok poprzedni był realizacją budżetu przygotowanego przez poprzedniego wójta o tyle rok 2016 to już budżet zaplanowany przeze mnie.
– Jakie plany sobie postawiliście i które z nich udało się zrealizować?
– Postawiliśmy mocno na wodociągi. Podpisaliśmy umowę na wykonanie projektów wodociągów w dziewięciu miejscowościach naszej gminy: Ślężany, Kowalicha, Marianów, Wszebory, Zaścienie, Czarnów, Stasiopole, Stanisławów i Karolew. W grudniu tego roku składamy wniosek o dofinansowanie kwotą dwóch milionów złotych budowy wodociągów do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
– Czy skupił się Pan tylko na wodociągach? Jak wyglądają inwestycje drogowe w Dąbrówce?
– Pozyskaliśmy 2 mln. 700 tysięcy złotych dofinansowania na przebudowę dróg gminnych.  Inwestycja będzie realizowana metodą ?zaprojektuj i wybuduj? Na odcinek drogi Dąbrówka ? Lasków przetarg został już rozstrzygnięty i trwają prace projektowe, budowlane rozpoczną się na wiosnę. Droga będzie na tym odcinku przebudowana od podstaw wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Na 2017 rok zaplanowana jest także przebudowa drogi Trojany-Wszebory a droga w Kołakowie na rok 2018.
– Jak Gmina Dąbrówka radzi sobie z ekologią? Mówi Pan o budowie wodociągów a co ze ściekami?
– Gmina Dąbrówka realizuje program budowy oczyszczalni przydomowych. W ubiegłym ? 2015 roku takich przydomowych oczyszczalni powstało dziewięć. W tym roku z tego co pamiętam chyba około trzydziestu zaplanowano do końca bieżącego roku.
– Realizujemy to zadanie w ramach umarzalnej na poziomie 30% pożyczki z WFOŚiGW. Koszt takiej oczyszczalni to kwota około 15 000,00 zł. Mieszkaniec finansuje ją na poziomie 2 250,00 zł resztę dokłada gmina. Dodam również, że staramy się, jako gmina o poprawę sprzętu w jaki wyposażeni są nasi strażacy. W tym roku dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa MSWiA, WFOŚiGW zakupiliśmy samochód strażacki za kwotę
760 000,00 zł w przyszłym roku planujemy zakup kolejnego.
– Przejdźmy może do budżetu na 2017 rok. Czego mieszkańcy mogą się spodziewać jeśli idzie o nowe inwestycje, ile w nowym budżecie gmina planuje przeznaczyć na inwestycje?
– Zacznę może od tego, że na przyszły rok plan budżetu zakłada po stronie inwestycji wydatki na poziomie 10 milionów złotych. Porównując rok do roku jest to wzrost o 100% w stosunku do roku ubiegłego. Będziemy budować drogi, wodociągi przydomowe oczyszczalnie ścieków, chodniki, modernizować oświetlenie uliczne.
– Dąbrówka to jedna z gmin powiatu wołomińskiego, która ma duże tereny pod lokalizacje firm i przedsiębiorstw. Czy odnotowano w ostatnim czasie przypływ nowych inwestycji?
– Zanim przejdę do dużych inwestycji wspomnę może o bardzo dobrze prosperującym rynku cukierniczym. Z ogromnym zadowoleniem obserwują powstawanie na terenie naszej gminy coraz to większych i nowocześniejszych zakładów rodzinnych produkujących właśnie te wyroby. Ale oczywiście ? przybyły też nowe duże firmy a w perspektywie zapowiada się, że będą kolejne. To bardzo cieszy bo oznacza wzrost budżetu po stronie przychodów gminy. Co z kolei oznacza większe możliwości inwestycyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.