Centrum Edukacji Filmowej z Wołomina uczy młodzież z całej Polski

fot1. Forum Wokół Kina - Pomorska Fundacja Filmowa_ok

Marek Kaczkowski ponad 15 lat temu prowadził Kino Kultura w Wołominie. Na co dzień spotykał się z nauczycielami okolicznych szkół, którzy pytali go o edukację filmową młodzieży. Wówczas zrodziła się chęć zrobienia ciekawego projektu, edukującego uczniów o filmie, tak żeby zwyczajowe wizyty w kinie połączyć z wartościową dawką wiedzy.

I tak ponad trzynaście lat temu w  wołomińskiej Kulturze odbyły się pierwsze „Lekcje w kinie”, czyli interaktywne, multimedialne zajęcia, prowadzone przez zawodowych aktorów i połączone z projekcjami filmowymi. Pozytywne opinie wołomińskich nauczycieli między innym ze Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie, Zespołu Szkół z Duczek, a także sugestie dyrektorów placówek stały się inspiracją do tego, aby „Lekcje w kinie” uczynić programem ogólnopolskim.
Marek Kaczkowski założył Centrum Edukacji Filmowej, które obecnie z sukcesem realizuje „Lekcje w kinie” oraz „Lekcje o mediach” w ponad 150 miastach w całej Polsce. W pokazach edukacyjnych bierze udział publiczność od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych, rocznie jest to ponad 300 000 uczestników. Tematy lekcji są aktualizowane co roku i dostosowywane do zmieniających się potrzeb nauczycieli oraz wymogów zawartych w podstawie programowej. Dotyczą między innymi: adaptacji filmowych, efektów specjalnych, muzyki w filmie, reklamy, Internetu i innych mediów. Lekcje prowadzone są w przystępny sposób, bogato ilustrowane przykładami, dzięki czemu młodzi odbiorcy stają się bardziej świadomymi widzami filmowych i medialnych treści.
Marek Kaczkowski za wybitne zasługi w rozpowszechnianiu filmu w Polsce został nagrodzony Złotym Biletem podczas 44. Forum Wokół Kina w Gdyni, a jego działalność edukacyjna uzyskała honorowy patronat Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.