Centrum Edukacji Filmowej z Wołomina uczy młodzież z całej Polski

fot1. Forum Wokół Kina - Pomorska Fundacja Filmowa_ok

Marek Kaczkowski ponad 15 lat temu prowadził Kino Kultura w Wołominie. Na co dzień spotykał się z nauczycielami okolicznych szkół, którzy pytali go o edukację filmową młodzieży. Wówczas zrodziła się chęć zrobienia ciekawego projektu, edukującego uczniów o filmie, tak żeby zwyczajowe wizyty w kinie połączyć z wartościową dawką wiedzy.

I tak ponad trzynaście lat temu w  wołomińskiej Kulturze odbyły się pierwsze „Lekcje w kinie”, czyli interaktywne, multimedialne zajęcia, prowadzone przez zawodowych aktorów i połączone z projekcjami filmowymi. Pozytywne opinie wołomińskich nauczycieli między innym ze Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie, Zespołu Szkół z Duczek, a także sugestie dyrektorów placówek stały się inspiracją do tego, aby „Lekcje w kinie” uczynić programem ogólnopolskim.
Marek Kaczkowski założył Centrum Edukacji Filmowej, które obecnie z sukcesem realizuje „Lekcje w kinie” oraz „Lekcje o mediach” w ponad 150 miastach w całej Polsce. W pokazach edukacyjnych bierze udział publiczność od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych, rocznie jest to ponad 300 000 uczestników. Tematy lekcji są aktualizowane co roku i dostosowywane do zmieniających się potrzeb nauczycieli oraz wymogów zawartych w podstawie programowej. Dotyczą między innymi: adaptacji filmowych, efektów specjalnych, muzyki w filmie, reklamy, Internetu i innych mediów. Lekcje prowadzone są w przystępny sposób, bogato ilustrowane przykładami, dzięki czemu młodzi odbiorcy stają się bardziej świadomymi widzami filmowych i medialnych treści.
Marek Kaczkowski za wybitne zasługi w rozpowszechnianiu filmu w Polsce został nagrodzony Złotym Biletem podczas 44. Forum Wokół Kina w Gdyni, a jego działalność edukacyjna uzyskała honorowy patronat Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.