Wybitne postacie, które tworzyły historię Wołomina

michalik

Z Zofią Michalik, prezes Zarządu stowarzyszenia Wspólnota Pokoleń o pierwszej z cyklu „Wybitne postacie, które tworzyły historię Wołomina”, sesji naukowej poświęconej wybitnym postaciom, które tworzyły historię Wołomina, rozmawia Teresa Urbanowska.

– Jak zrodziła się ta inicjatywa?
– W maju ubiegłego roku nasze stowarzyszenie zorganizowało Wielki Test z Historii Wołomina dla mieszkańców. Bardzo nas zasmuciły więcej niż skromne wyniki Testu wśród młodzieży szkolnej. Po rozmowach z nauczycielami doszliśmy do wniosku,  że trzeba zachęcić młodzież do sięgnięcia do źródeł historycznych, ale warto nadać  temu atrakcyjniejszą formę, niż referaty pisane w ramach pracy domowej.
Dodatkowy bodziec stanowiła dla nas zbliżająca się setna rocznica nadania Wołominowi praw miejskich (4 luty 1919 r.). Zaproponowaliśmy więc dyrekcji trzech wołomińskich szkół średnich wspólną organizację cyklu sesji naukowych poświęconych wybitnym wołominianom.
– Do których szkół się Pani skierowała i czy wszystkie są chętne do udziału w tym przedsięwzięciu?
– Zwróciłam się do Dyrekcji I i III LO w Wołominie oraz Liceum Ekonomicznego. Dyrektorzy wszystkich placówek przyjęli pomysł z zainteresowaniem.
– Jaką formę mają te sesje i gdzie się odbędą?
– Pierwsza Sesja już się odbyła w I LO im. Wacława Nałkowskiego. Każda z kolejnych sesji odbędzie się w siedzibie innej szkoły. W ramach trzech spotkań młodzież zaprezentuje łącznie 15 postaci.
– Komu poświęcone są poszczególne Sesje i kto dokonał wyboru prezentowanych postaci?
– Stowarzyszenie „Wspólnota Pokoleń”, które reprezentuję, zaproponowało do wyboru 20 postaci. Każda ze szkół mogła z tej grupy wybrać pięć osób. I tak, podczas I sesji Naukowej, która odbyła się 28 lutego w I LO im. Wacława Nałkowskiego, poznaliśmy bliżej postać księcia mazowieckiego Janusza I Starszego, z którego nadania powstała pierwsza w dziejach osada na terenie przyszłego centrum Wołomina. Uczniowie tej szkoły postanowili również przybliżyć nam postać Henryka Konstantego Wojciechowskiego, twórcy miasta. Niejako z „obowiązku” wobec patrona nie zabrakło wśród prezentacji w tej szkole osoby wybitnego geografa Wacława Nałkowskiego oraz jego córki, wybitnej pisarki, Zofii Nałkowskiej.
Młodzież najstarszego wołomińskiego liceum zapoznała nas również z sylwetką wołomińskiego „doktora Judyma” – Jana Sikorskiego – pierwszego patrona tej szkoły. Związany ze szkołą, w której odbyła się I sesja naukowa, był także nauczyciel historii, autor monografii „Dzieje Wołomina i okolic” Leszek Podhorodecki. Również  jego postać zaprezentowali uczniowie I LO.
– Czy znane są już daty kolejnych Sesji?
– Dokładnie znamy datę II Sesji, która odbędzie się w III LO im. Jana Pawła II. Odbędzie się ona 5 kwietnia b.r.. Tu również zostali już wybrani bohaterowie spotkania. Będą to ks. Jan Golędzinowski, budowniczy kościoła i twórca parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Stefan, Helena i Janusz Nasfeterowie; Szloma Kohn – założyciel Huty Szkła „Vitrum” w Wołominie; Jadwiga Markowska, kierowniczka Szkoły podstawowej nr 1 w Wołominie zamęczona przez NKWD w 1944 roku oraz Józef i Miron Cicheccy – współtwórcy wołomińskiego sportu. Ostatecznej decyzji co do terminu nie podjęło jeszcze Liceum Ekonomiczne. Najprawdopodobniej III Sesja odbędzie się jednak już po wakacjach. Jej bohaterami będą m.in.: Franciszek i Bohdan Wodiczko – zasłużeni twórcy kultury muzycznej; Edward i Marianna Żelezik – wieloletni dyrektor „Ekonomika” i jego żona – oddana młodzieży nauczycielka matematyki; Gustaw Granzow – twórca popularnego letniska na terenie Wołomina i Sławka.
– I na koniec zapytam, dlaczego historia Wołomina i jej bohaterowie są dla Was tacy ważni?
– Jesteśmy przekonani, że znajomość historii własnego miasta buduje tożsamość jego mieszkańców, a tym samym służy ich większej integracji i zaangażowaniu w jego sprawy.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.