Transport i drogi w Gminie Poświętne

cymerman

Mieszkańcom Zabrańca przywrócono dostęp do komunikacji publicznej. Po wielu próbach władzy Gminy Poświętne udało się porozumieć z firmą świadczącą usługi transportu zbiorowego. Mieszkańcy Zabrańca sprawą braku komunikacji publicznej starali się zainteresować media – lokalne i ogólnopolskie, polityków, ale wiadomo było wszystkim, że problem tkwi w opłacalności tej komunikacji i jej ewentualnego współfinansowania przez miejscowy samorząd.

Podobnie, jak w wielu miejscach w Polsce gdzie prywatni przewoźnicy wycofują się z nierentownych kursów, tak też w tym przypadku, firmy realnie oceniając koszty obsługi linii niezbyt chętnie podejmowały rozmowy na temat jej uruchomienia, a po zapoznaniu się z ofertą odstępowały od negocjacji. Z dala od błysku fleszy toczyły się rozmowy Wójta Gminy Poświętne z przedsiębiorcami świadczącymi usługi transportowe. Wiedząc, jak ważną życiowo sprawą jest dostęp mieszkańców, zwłaszcza tych najsłabszych: dzieci, młodzieży, osób starszych, czy mniej zamożnych do komunikacji publicznej, Wójt nie ustawał w dążeniu do pozytywnego rozwiązania problemu. I udało się. Nowa linia autobusowa połączy Dobre w pow. mińskim z Rządzą w gm. Stanisławów, Poświętne, Wolę Ręczajską, Krubki-Górki, Zabraniec, Okuniew z Sulejówkiem. Z tego tytułu, nie tylko mieszkańcy Zabrańca, ale i mieszkańcy miejscowości: Krubki-Górki, Małkowa, Trzcinki i Ostrowika, o których w podejmowanej głośno debacie publicznej najczęściej zapominano uzyskali możliwość dojazdu, zarówno do lekarza, czy Urzędu Gminy w Poświętnem, ale także, a może przede wszystkim, w drugą stronę, do Okuniewa, uzyskując dostępność przesiadki do autobusów jadących w kierunku Warszawy lub Mińska Mazowieckiego. Natomiast dojeżdżając do Sulejówka mogą skorzystać z transportu Szybkiej Kolei Miejskiej i dojazdu do centrum Warszawy.
Władze gminy dążą do dalszego rozwoju komunikacji publicznej, bo to nie tylko poprawa komfortu życia mieszkańców, ale również perspektywa rozwoju gminy i oferta dla przyszłych inwestorów, co z uwagi na tendencję wzrostową liczby wydawanych przez tutejszy urząd decyzji o warunkach zabudowy (w 2017 roku prowadzono 170 takich postępowań, zaś w roku 2018 do połowy lutego zostało złożonych 36 wniosków o ustalenie warunków zabudowy) jest nie bez znaczenia. Przedsiębiorcy znajdą tu pracowników, a ci pracownicy, mając możliwość zamieszkania w spokojnej okolicy wygodnie dojadą do zakładu pracy.
Dlatego istotną sprawą jest również bieżące utrzymanie w dobrym stanie infrastruktury drogowej, co z uwagi na dość rozległą sieć dróg gminnych, stanowi istotną sumę w budżecie. Przykładem tego jest remont drogi w Zabrańcu przeprowadzony wspólnie z Powiatem Wołomińskim za kwotę prawie 300 tys. zł. Kontynuując modernizację sieci drogowej na
2018 r. zaplanowano remont drogi w miejscowościach Nadbiel i Turze. Szacowany koszt obu inwestycji to około 300 tys. zł. Ponadto złożono dwa wnioski o dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Cygów i Zabraniec.
Władze gminy nie zapominają również o pieszych użytkownikach dróg, zwłaszcza dróg powiatowych, bo na nich odbywa się wzmożony ruch. Chodniki przy drogach powiatowych to temat znajdujący corocznie swoje miejsce w gminnym budżecie. Wieloletnia współpraca Wójta ze Starostą Wołomińskim w tej dziedzinie przynosi istotne – liczone w kilometrach efekty. Wybudowane chodniki pozwalają bezpiecznie przemieszczać się pieszym, ale poprawiają również komfort bezkolizyjnej jazdy kierującym. Wzorem lat ubiegłych, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, również w 2018 r. gmina dofinansuje kwotą 150 tys. zł budowę chodnika przy drodze powiatowej w Ostrowiku.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.