Dąbrówka i Strachówka – rozbudują wodociągi

Gminy tak rozległe jak Dąbrówka czy Strachówka choć bardzo się od siebie różnią ze względu na wielkość i lokalizację jak też na strukturę społeczną mają wspólną cechę jaką jest duży obszar. To powoduje, że inwestycja w infrastrukturę jest nie tylko trudna ale i kosztowna. Szansą na szybszą budowę dróg, wodociągów czy kanalizacji stanowią różne formy pomocy finansowej. Obie gminy skutecznie zawalczyły o takie wsparcie .

5 marca 2020 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Zastępca Prezesa Zarządu Kamila Mokrzycka podsiała umowę z Radosławem Korzeniewskim Wójtem Gminy Dąbrówka przy kontrasygnacie Skarbnika Agnieszki Adam w sprawie dofinansowania w formie pożyczki ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji zadania pn.: ?Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowościach Czarnów, Józefów, Ostrówek, Ludwinów, Dręszew ul. Nadbużańska oraz przydomowej oczyszczalni ścieków?.
W ramach ?Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych? gmina Dąbrówka (powiat wołomiński) otrzyma 1.137.670,00 zł w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 30 % wartości wypłaconej kwoty.
W zakresie tej umowy na terenie gminy zostaną przeprowadzone następujące inwestycje: ? Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Czarnów, Józefów. ? Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Ostrówek, Ludwinów, Dręszew, ul. Nadbużańska. ? Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuligów.
Dzięki przyznanemu wsparciu na terenie gminy Dąbrówka powstanie blisko 7 km sieci wodociągowej, co umożliwi podłączenie 91 posesji oraz przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kuligów o wydajności 0,9 m3/d dla 5 mieszkańców.
To nie jedyna pozytywna wiadomość, która pochodzi z 5 marca. Tego dnia swoją decyzję ogłosił również Zarząd województwa Mazowieckiego z której wynika, że do 8 gmin z subregionu warszawskiego wschodniego trafi ponad 9,8 mln zł w ramach PROW 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci z subregionu warszawskiego wschodniego.
? Gminy wciąż mają duże potrzeby związane z tego typu infrastrukturą. Są to kosztowne instalacje, dlatego środki zewnętrzne często stanowią jedyną szansę na ich wykonanie czy przebudowę ? mówi  wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
O wsparcie finansowe na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową mogły ubiegać się mazowieckie gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego. Gminy złożyły łącznie 153 wnioski, z których ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 45 projektów, z czego 8 z subregionu warszawskiego wschodniego.
Otrzymane dofinansowanie beneficjenci przeznaczą m.in. na: budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość wsparcia na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta.
Na liście beneficjantów znalazły się dwie gminy z powiatu wołomińskiego: Dąbrówka i Strachówka. Dąbrówka otrzyma w ramach tego projektu 1 830 680,00 zł na rozbudowę SUW, budowę sieci wodociągowej oraz budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dąbrówka zaś Strachówka 165 050,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka oraz na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rozalin.
Inwestycje zostaną dofinansowane w ramach działania ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej? w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Jest to efekt ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego konkursu.

Więcej wiadomości z Dąbrówki i Strachówki

W Strachówce kandydat był jeden

W Strachówce kandydat na wójta był jeden, Piotr Orzechowski. Zaufanie do niego potwierdziło w wyborach 726 osób, czyli 71,74%, a przeciw niemu zagłosowało [...]
0 komentarzy
Gmina Dąbrówka naprawdę może stać się wizytówką Mazowsza

Wyniki wyborów w Dąbrówce

Mieszkańcy gminy Dąbrówka wybrali wójta już w pierwszej turze głosowania. Zwycięzcą został Zenon Zadróżny, mieszkaniec Dąbrówki, który dotychczas pracował jako zastępca wójta Strachówki. [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 20 do 27 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Mieszkańcy chcą być dumni z Dąbrówki

Mieszkańcy chcą być dumni z Dąbrówki

O problemach i długach Gminy Dąbrówka, ale także o pomysłach na uzyskanie płynności finansowej, z Dorotą Wróbel, kandydatką na wójta tej gminy rozmawia [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji [...]
0 komentarzy
Ogłoszenie stanu alarmu powodziowego dla Gmin Dąbrówka i Radzymin

Ogłoszenie stanu alarmu powodziowego dla Gmin Dąbrówka i Radzymin

Adam Lubiak – Starosta Wołomiński wydał Zarządzenie o ogłoszeniu stanu alarmu powodziowego dla gmin Dąbrówka i Radzymin. Wprowadzone zostały m.in. całodobowe dyżury Powiatowego [...]
0 komentarzy

Radzymin – alarm przeciwpowodziowy – ostrzeżenie dla mieszkańców 14 sołewctw!

W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Bug oraz stałym wzrostem poziomu wód w rzekach Rządza i Czarna, Burmistrz Radzymina zarządził od [...]
0 komentarzy

Pożar domu w Kątach Czernickich

W ubiegłym roku doszło do tragicznego pożaru w Kątach Czernickich, wtedy w płomieniach zginęła starsza kobieta. 8 stycznia znowu na terenie gminy Strachówka [...]
0 komentarzy
Marki - Lodowa Kraina gier i zabaw na lodowisku

Marki – można korzystać z Białego Orlika

„Biały Orlik” będzie funkcjonował codziennie w godzinach: 10:00 – 20:15. Na miejscu jest dostępna wypożyczalnia łyżew, kasków, maskotek oraz usługa ostrzenia łyżew. Jednorazowe [...]
0 komentarzy
Pożar domu jednorodzinnego. Z ogniem walczyło w sumie około 50 strażaków.

Pożar domu jednorodzinnego. Z ogniem walczyło w sumie około 50 strażaków.

Wieczorem w niedzielę 3 grudnia, pożar ogarnął dom jednorodzinny przy ulicy Diamentowej we wsi Ludwinów w gminie Dąbrówka. Płomienie i gęsty dym pojawiły [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.