Dariusz Kiliszek: Ubezpieczenia turystyczne

dariusz-kiliszek

Właśnie zbliża się upragniony urlop, zagraniczny wyjazd już dawno zaplanowany, jeszcze tylko spakować bagaże i w drogę! W tym momencie warto zadbać o to, aby podróż marzeń nie okazała się ruiną finansową.

Za granicą dotknąć może nas wypadek lub choroba, a z tym związane będą zwykle ogromne wydatki. Średnie koszty zagranicznego leczenia ambulatoryjnego to kilkaset euro, pobytu w szpitalu – ok. 1.000 €
za dzień, transport ambulansem do Polski – 3.000 €, samolotem sanitarnym – 10.000 €, koszt akcji ratowniczej z wykorzystaniem śmigłowca to ok. 100 € za minutę. Postarajmy się więc o dobra polisę turystyczną.
Polisa turystyczna zawiera w sobie kilka składników. Najważniejszym jest pokrycie kosztów leczenia za granicą. Szczególną uwagę należy zwrócić na wysokość sumy ubezpieczenia, czyli do jakiej kwoty ubezpieczyciel będzie pokrywał nasze leczenie. Jest to o tyle istotne, że w różnych częściach świata koszty opieki medycznej są różne. Czy pomoc medyczna jest świadczona
w formie bezgotówkowej. Czy obejmuje koszty ratownictwa (przydadzą się na wypadek poszukiwania
w górach lub na morzu albo konieczności wezwania śmigłowca ratowniczego)?
W polisie turystycznej istotny jest Assistance o szerokim zakresie. Jego wykupienie zobowiązuje ubezpieczyciela do organizacji wszelkiej pomocy w podróży,  pomocy medycznej czy ratownictwa, pomocy prawnej, pomocy w tłumaczeniu, złożenia kaucji, zorganizowanie zastępstwa kierowcy, kontynuacji podróży czy powrotu do domu.
Kolejnym składnikiem polisy turystycznej jest ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Jednorazowe odszkodowanie po wypadku przysługuje w razie śmierci lub za trwały uszczerbek na zdrowiu. Zwrócić należy uwagę jakie wypadki
i uszczerbki są w zakresie świadczonej ochrony oraz jakie są wyłączenia.
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym sprzedawane wraz
z ubezpieczeniem turystycznym to ochrona przed skutkami szkód wyrządzonymi innym osobom (np. zniszczenie sprzętu, uszczerbek na zdrowiu).
Polisa turystyczna może zwierać ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego od kradzieży, zniszczenia czy utraty. Warto sprawdzić w jakich przypadkach i jaki sprzęt będzie chroniony.
Przed zawarciem ubezpieczenia należy określić kierunek wyjazdu (kraj, region świata), okres pobytu
w podróży, cel wyjazdu (wypoczynek, zwiedzanie, sport, nauka, praca, leczenie). Przy aktywności sportowej musimy określić jej charakter –   czy uprawiamy sport rekreacyjny, sport ekstremalny, ryzykowny, czy wyczynowy. Każde towarzystwo ma swoje definicje powyższych terminów
i powinniśmy sprawdzić do jakiej grupy zaliczana jest np. jazda na nartach lub nurkowanie.
Na koniec polecam zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia – szczególną uwagę proszę zwrócić na definicje, zakres i wyłączenia, a wątpliwości wyjaśniać ze swoim agentem.
Wszystkim życzę wspaniałych wyjazdów i niezapomnianych wrażeń. Natomiast polisa niech pozostanie nie wykorzystana.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.