Dni Zielonki 2022 – tyle to kosztowało

Dni Zielonki 2022 - tyle to kosztowało

Dni Zielonki 2022 to 9 dni święta  miasta i całej społeczności Zielonki. Po pandemicznej przerwie i społecznej izolacji powrócono do normalności  z wielką radością i entuzjazmem, o czym świadczyła niebywała frekwencja na wszystkich wydarzeniach zorganizowanych w ramach Dni Zielonki.

Szacunkowe dane wskazują iż łącznie we wszystkich wydarzeniach wzięło udział  16000 uczestników.

Finansowe podsumowanie tegorocznych Dni Zielonki.

W stosunku do wydatków bieżących określonych w Uchwale budżetowej Miasta Zielonka na 2022 r. całościowy sumaryczny koszt organizacji Dni Zielonki stanowi 0,446610374% wydatków bieżących miasta.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego w Zielonce stanowi to 26,92 zł [co kształtuje się na poziomie kosztu 2,99 zł przypadających na 1 dzień obchodów Dni Zielonki] z zastrzeżeniem, iż koszt organizacji Dni Zielonki pochodzący ze środków bieżących własnych stanowi 0,350432513% wydatków bieżących miasta, co w przeliczeniu na 1 zamieszkałego mieszkańca stanowi 21,13 zł [co kształtuje się na poziomie kosztu 2,34 zł przypadających 1 dzień obchodów Dni Zielonki].

Całościowy sumaryczny koszt organizacji Dni Zielonki wyniósł 463 160,77 zł z kluczowym zastrzeżeniem, iż wydatki z budżetu ze środków bieżących własnych wyniosły łącznie 363 418,77 zł, natomiast kwota: 49 729,00 zł stanowiła środki znaczone możliwe do wydatkowania z wyłącznym przeznaczeniem na edukację ekologiczną, pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kwota 50 013,00 zł stanowiła środki znaczone pochodzące z tzw. „funduszu korkowego”, które zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gmina wyłącznie przeznacza na działania edukacyjne mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Koszty brutto poszczególnych elementów Dni Zielonki:

 1. ochrona fizyczna 3 dni finału w parku Dębinki (w dniach: 2, 3, 4 września): 16 946,94 zł, co stanowi kwotę 0,99 zł na jednego zamieszkałego mieszkańca;
 2. nagłośnienie 3 dni finału: 30 750,00 zł, co stanowi kwotę 1,79 zł na jednego zamieszkałego mieszkańca;
 3. oświetlenie sceny 3 dni finału: 28 290,00 zł, co stanowi kwotę 1,64 zł na jednego zamieszkałego mieszkańca;
 4. scena 3 dni finału (12m x 10m): 20 910,00 zł, co stanowi kwotę 1,22 zł na jednego zamieszkałego mieszkańca;
 5. ławki, barierki, elementy zabezpieczenia technicznego w tym wymaganego przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych: 26 437,00 zł, co stanowi kwotę 1,54 zł na jednego zamieszkałego mieszkańca;
 6. piknik rodzinny – niedziela 04 września (w tym atrakcje m.in.: warsztaty, plenerowe, dmuchańce, symulatory m.in. dachowania, wypadku bez pasów bezpieczeństwa, gogle symulujące, paintball laserowy): 61 078,00 zł, co stanowi kwotę 3,55 zł na jednego zamieszkałego mieszkańca;
 7. miasteczko ekologiczne: 49 729,00 zł co stanowi kwotę 2,89 zł na jednego zamieszkałego mieszkańca;
 8. spektakl Teatru Kwadrat „Szalone nożyczki” (wszystkie koszty m.in. tantiemy, wynagrodzenia aktorów): 47 165,14 zł, co stanowi kwotę 2,74 zł na jednego zamieszkałego mieszkańca;
 9. koncert Jakub on stage: 35 000,00 zł, co stanowi kwotę 2,03 zł na jednego zamieszkałego mieszkańca;
 10. koncert Sławka Uniatowskiego z orkiestrą z repertuarem Zbigniewa Wodeckiego: 43 050,00 zł, co stanowi kwotę 2,50 zł na jednego zamieszkałego mieszkańca;
 11. koncert Ani Dąbrowskiej – The best of Ania Dąbrowska: 33 002,00 zł, co stanowi kwotę 1,92 zł na jednego zamieszkałego mieszkańca;
 12. toalety (3 dni finału): 5 821,20 zł, co stanowi kwotę 0,34 zł na jednego zamieszkałego mieszkańca;
 13. agregaty prądotwórcze (3 dni finału): 9 963,00 zł, co stanowi kwotę 0,58 zł na jednego zamieszkałego mieszkańca;
 14. Nightskating: 3 000,00 zł, co stanowi kwotę 0,17 zł na jednego zamieszkałego mieszkańca;
 15. namioty (stoiska dla warsztatów plenerowych, garderoby dla artystów, wyposażenie garderób): 9 937,63 zł, co stanowi kwotę 0,58 zł na jednego zamieszkałego mieszkańca;
 16. warsztaty wielopokoleniowe: 25 016,31 zł, co stanowi kwotę 1,45 zł na jednego zamieszkałego mieszkańca;
 17. inne koszty organizacyjne (w tym m.in. opłaty ZAIKS, poczęstunki i noclegi dla artystów zgodnie z riderami technicznymi, montaż i demontaż scenografii, ochrona nocna sceny od momentu jej montażu, DJ po koncercie rap niespodzianqa): 17 064,55 zł, co stanowi kwotę 0,99 zł na jednego zamieszkałego mieszkańca.

źródło: UM w Zielonce

Więcej informacji z Zielonki

Zmiana trasy linii L43, L44, L27 w Zielonce

Zmiana trasy linii L43, L44, L27 w Zielonce

W związku z pracami budowlanymi w ul. Długiej, od najbliższego poniedziałku (28 listopada) nastąpi zmiana trasy objazdowej dla linii L43 i L46.  Wyłączony [...]
0 komentarzy
Zielonka - Kiermasz Adwentowy w Dwójce

Zielonka – Kiermasz Adwentowy w Dwójce

Zbliża się grudzień, a z nim coraz więcej świątecznego klimatu. W tym wyjątkowym okresie, już od wielu lat społeczności zielonkowskich szkół organizują kiermasze [...]
0 komentarzy
Zielonka

Zielonka – obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany studium

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]
0 komentarzy
Nowa nawierzchnia w trzech zielonkowskich ulicach już blisko

Nowa nawierzchnia w trzech zielonkowskich ulicach już blisko

Trwają prace przy nowej nawierzchni ulic Sienkiewicza, Przemysłowej i Piotra Skargi. Pierwsza z nich jest już prawie gotowa. Wykonawca po sfrezowaniu wierzchniej powłoki [...]
0 komentarzy
Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zielonka

Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zielonka

24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się połączone posiedzenie: Komisji [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.