XLVIII Sesji Rady Miasta Zielonka

XLVIII Sesję Rady Miasta Zielonka  odbędzie się dnia 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zielonka – ul. Lipowa 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miasta Zielonka.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Zielonka o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym podsumowanie wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Zielonka (Druk Nr 501)
 6. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonce za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. (Druk Nr 500)
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2022 (Druk Nr 502)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2022 – 2036 (Druk Nr 503)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów i nagród sportowych (Druk Nr 504)
 11. Zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta Zielonka
/-/
Gabriela Wiśniewska

Sesja ma charakter otwarty. Projekty uchwał dostępne są na stronie: www.bip.zielonka.pl – zakładka Rada Miasta.
Transmisje Sesji Rady Miasta odbywają się za pośrednictwem strony: www.zielonka.pl

 

Więcej informacji z Zielonki

Zmiana trasy linii L43, L44, L27 w Zielonce

Zmiana trasy linii L43, L44, L27 w Zielonce

W związku z pracami budowlanymi w ul. Długiej, od najbliższego poniedziałku (28 listopada) nastąpi zmiana trasy objazdowej dla linii L43 i L46.  Wyłączony [...]
0 komentarzy
Zielonka - Kiermasz Adwentowy w Dwójce

Zielonka – Kiermasz Adwentowy w Dwójce

Zbliża się grudzień, a z nim coraz więcej świątecznego klimatu. W tym wyjątkowym okresie, już od wielu lat społeczności zielonkowskich szkół organizują kiermasze [...]
0 komentarzy
Zielonka

Zielonka – obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany studium

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]
0 komentarzy
Nowa nawierzchnia w trzech zielonkowskich ulicach już blisko

Nowa nawierzchnia w trzech zielonkowskich ulicach już blisko

Trwają prace przy nowej nawierzchni ulic Sienkiewicza, Przemysłowej i Piotra Skargi. Pierwsza z nich jest już prawie gotowa. Wykonawca po sfrezowaniu wierzchniej powłoki [...]
0 komentarzy
Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zielonka

Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zielonka

24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się połączone posiedzenie: Komisji [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.