Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów z Marek, Ząbek i Zielonki

Być bliżej rynku pracy ? to założenie projektu wspierającego 4,4 tys. uczniów oraz nauczycieli z 71 mazowieckich szkół. Projekt przygotowany przez m.st. Warszawa otrzyma ponad 2,1 mln zł unijnego dofinansowania i będzie realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w partnerstwie z gminami: Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki, Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka.

W ramach projektu zaplanowano systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) w szkołach, a także przygotowanie placówek do świadczenia tego typu usług. Utworzone zostaną m.in. Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa), które zostaną wyposażone w pomoce i materiały dydaktyczne, a także fachową literaturę.
Zostanie przeprowadzone rozpoznanie rynku pracy, a doradcy edukacyjno-zawodowi będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji. Z kolei uczniowie biorący udział w projekcie przejdą diagnozę wstępną i rozszerzoną. Dodatkowo zaplanowano dla nich warsztaty pt. ?Bliżej rynku pracy?, podczas których rozwiną swoje kompetencje, a także będą mieli szansę zaplanować swoją karierę zawodową pod okiem specjalistów. Projekt przewiduje również nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
Projekt otrzyma ponad 2,1 mln zł dofinansowania w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.