Gdy szukasz poręczyciela…

Rozmowa z Dariuszem Bliźniakiem, wiceprezesem Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych, które współtworzy Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Wołomińskiego (FPKPW)

– Kto tworzy Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Wołomińskiego?
– Tworzy go dziewięć samorządów gminnych z terenu powiatu, starostwo i nasze stowarzyszenie. 
Fundusz powstał w listopadzie 2003 roku. Składa się z deklarowanych przez uczestników wkładów o łącznej kwocie 470 000 zł.
Nie jest to może zbyt duży kapitał – jest to kapitał początkowy, ale pozwala na udzielenie poręczeń pod zaciągnięte kredyty w bankach dla dwóch rodzajów beneficjentów: – przedsiębiorcy mieszkający i prowadzący działalność na terenie powiatu wołomińskiego, a zamierzający stworzyć miejsca pracy dla osoby czy osób bezrobotnych z terenu tego powiatu;
– bezrobotni, którzy chcą rozpocząć działalność na terenie powiatu.

– Na jakich zasadach działa Fundusz?
– Fundusz poręcza kredyty w bankach lub innych instytucjach do wysokości 60% kwoty podstawowej kredytu, jednak kwota poręczona nie może być wyższa niż 30 000 zł. Mamy podpisaną umowę z Bankiem Przemysłowo Handlowym w Wołominie skąd pod nasze poręczenie otrzymujemy wszystkie potrzebne dokumenty tylko do podpisania. Nie jest problemem oczywiście współpraca z innymi bankami tylko procedura może trwać dłużej.
Wnioski do Funduszu Poręczeń Kredytowych jak i do Funduszu Pożyczkowego można uzyskać w każdym urzędzie gminy, w Banku BPH w powiecie oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy i jego placówkach na terenie powiatu.

– Ile czasu trwa pozyskanie Waszego poręczenia?
– Około miesiąca. Wniosek należy złożyć w PBH. Jeśli kredyt pochodził będzie z innych banków wniosek o poręczenie powinien być złożony w siedzibie stowarzyszenia w Ząbkach na terenie Praskiej Giełdy Spożywczej.

– Jak jest oprocentowane takie poręczenie?
– Jeśli gmina z której terenu pochodzi osoba, starająca się o poręczenie jest w stowarzyszeniu to nasza prowizja za 12 miesięcy poręczenia wynosi 1,5%. Przy kredytach na okres od 12 – 36 miesięcy jest to 2 %. W przypadku gdy klient mieszka na terenie gmin, które nie są członkami stowarzyszenia (Marki, Jadów, Strachówka) bez względu na długość poręczenia pobieramy 3% prowizji.