Gmina Klembów – wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2022

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w dniach od 24 do 26 maja 2022 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili w terminie głównym, napisali egzamin w dniach od 13 do 15 czerwca 2022 roku.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2022 - Gmina Klembów Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej i jest obowiązkowy dla każdego ósmoklasisty. Uczniowie przystąpili do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W obecnym roku szkolnym egzamin zdawali również uczniowie z Ukrainy.

Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2022 r., przystąpiło w całym kraju około 502 900 spośród 518 004 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97%), w tym 6 150 uczniów z Ukrainy.

Natomiast w gminie Klembów do tegorocznego egzaminu przystąpiło 181 uczniów, w tym 3 z Ukrainy. Poniższe informacje przedstawiają średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów wg. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2022 – Gmina Klembów

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2022 Gmina Klembów

  • Wyniki egzaminu ósmoklasisty (%) w Gminie Klembów na tle powiatu, województwa i kraju.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty (%) w Gminie Klembów na tle powiatu, województwa i kraju.

Katarzyna Mocarska – Dyrektor CUW

 

Więcej informacji z Gminy Klembów

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 4 do 8 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Klembów - uczczono pamięć gen. Franciszka Żymirskiego

Klembów – uczczono pamięć gen. Franciszka Żymirskiego

25 lutego, zgodnie z wolą zapisaną w testamencie Gen. Dyw. Franciszka Żymirskiego, została odprawiona uroczysta Msza Św. ku Jego pamięci, którą celebrował ks. [...]
0 komentarzy
Trasa Mostu Północnego w Markach

Koncepcja projektowa ulicy Górczewskiej, Ogrodowej (II etap) w Klembowie oraz Łącznej w Michałowie

UG Klembów zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z koncepcją projektową budowy drogi Klembów – Michałów, czyli ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w [...]
0 komentarzy
Księgowa w półtora roku przejęła 350 tysięcy złotych

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji [...]
0 komentarzy
Klembów - informacja na temat postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - miejscowość Sitki

Klembów – informacja na temat postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – miejscowość Sitki

Informacja na temat postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie punktu zbierania i przetwarzania odpadów (surowców [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.