Gmina Klembów – wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2022

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w dniach od 24 do 26 maja 2022 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili w terminie głównym, napisali egzamin w dniach od 13 do 15 czerwca 2022 roku.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2022 - Gmina Klembów Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej i jest obowiązkowy dla każdego ósmoklasisty. Uczniowie przystąpili do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W obecnym roku szkolnym egzamin zdawali również uczniowie z Ukrainy.

Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2022 r., przystąpiło w całym kraju około 502 900 spośród 518 004 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97%), w tym 6 150 uczniów z Ukrainy.

Natomiast w gminie Klembów do tegorocznego egzaminu przystąpiło 181 uczniów, w tym 3 z Ukrainy. Poniższe informacje przedstawiają średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów wg. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2022 – Gmina Klembów

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2022 Gmina Klembów

  • Wyniki egzaminu ósmoklasisty (%) w Gminie Klembów na tle powiatu, województwa i kraju.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty (%) w Gminie Klembów na tle powiatu, województwa i kraju.

Katarzyna Mocarska – Dyrektor CUW

 

Więcej informacji z Gminy Klembów

Sołectwo Roszczep laureatem konkursu na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”!

Sołectwo Roszczep laureatem konkursu na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”!

Sołectwo Roszczep zostało laureatem konkursu na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”! Samorząd Województwa Mazowieckiego i Krajowa Sieć [...]
0 komentarzy

Węzeł „Wola Rasztowska” zamknięty

19 września w godzinach popołudniowych zostanie zamknięty przejazd na węźle „Wola Rasztowska” w kierunku Zawad.   Więcej informacji z Gminy Klembów [...]
0 komentarzy

Stacja ładowania elektrycznego w Klembowie

Stacja ładowania elektrycznego znajdująca się przed budynkiem Urzędu Gminy już działa! Stacja wyposażona jest w dwa gniazda do ładowaniu typu AC i znajduje [...]
0 komentarzy
Wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic, w gminie Radzymin

Nagrody Wójta Gminy Klembów za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne

Do 30 września 2022r. należy złożyć w Urzędzie Gminy w Klembowie wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Klembów za szczególne osiągnięcia sportowe lub [...]
0 komentarzy

Czasowa organizacja ruchu na drodze łączącej Gminę Dąbrówka i węzeł Wola Rasztowska

W związku z realizacją dalszego etapu robót na drodze łączącej Gminę Dąbrówka i węzeł Wola Rasztowska wykonawca w najbliższych dniach wprowadzi czasową organizację [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.