III sesja Rady Miasta Kobyłka

IV Sesja Rady Miasta Kobyłka

III sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się 27 maja 2024 roku o godzinie 14:30.  w trybie stacjonarnym na Sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Porządek III sesji Rady Miasta Kobyłka:

 1. Otwarcie III sesji Rady Miasta.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Kobyłka.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta Kobyłka z działalności między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności OPS, MOK oraz MBP za rok 2023.
 6. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Kobyłka za 2023 r. Działalności Komisariatu Policji.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2024-2043.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Kobyłka do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kobyłce.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 14. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2024 roku.
 15. Zamknięcie III sesji Rady Miasta Kobyłka.

Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka

Sylwia Jaźwińska

Więcej informacji z Kobyłki

Piknik Charytatywny PSONI Koło w Kobyłce

Piknik Charytatywny PSONI Koło w Kobyłce

Charytatywny Piknik Rodzinny odbędzie się 16 czerwca 2024 r. w godz. 12:30-16:00 na Placu 15 Sierpnia w Kobyłce. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie na [...]
0 komentarzy
IV Sesja Rady Miasta Kobyłka

IV Sesja Rady Miasta Kobyłka

 IV Sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 roku o godzinie 14:30. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym na Sali [...]
0 komentarzy
Kobyłka - budowa boiska przy Szkole nr 1 i oświetlenie przy DW 634

Kobyłka – budowa boiska przy Szkole nr 1 i oświetlenie przy DW 634

Konrad Kostrzewa, Burmistrz Miasta Kobyłka spotkał się z wykonawcą DW 634, żeby uzgodnić rozszerzenie zakresu prac. Ustalono, że będzie budowane również oświetlenie w [...]
0 komentarzy
Kobyłka - Spotkanie w/s projektu budowy ul. Władysława Broniewskiego

Kobyłka – Spotkanie w/s projektu budowy ul. Władysława Broniewskiego

W związku z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową budowy drogi w ul. Władysława Broniewskiego na odc. od ul. G. Narutowicza do ul. Bohaterów Ossowa w [...]
0 komentarzy
Kobyłka - 5-29 czerwca 2024 r. Głosowanie w III edycji budżetu obywatelskiego

Kobyłka – 5-29 czerwca 2024 r. Głosowanie w III edycji budżetu obywatelskiego

Na stronie Systemu Budżetu Obywatelskiego jest opublikowany spis projektów, które w tym roku zostały dopuszczone do głosowania. Od 5 do 29 czerwca można [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.