Kobyłka – nabór uzupełniający kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach na kadencję 2024-2027

Kobyłka -Nabór uzupełniający kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach na kadencję 2024-2027

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334), dalej jako: „ustawa” ogłaszam nabór uzupełniający kandydatów na ławników w kadencji 2024 – 2027 do: – Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – 1 ławnik.

Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 § 1 i 2 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru. Zwracam uwagę, iż zgodnie z art. 158 § 3 ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693, z późn. zm.). Kartę można uzyskać w:

  •  Biurze Rady Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1B, w godzinach: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek – czwartek – 8.00-16.00, piątek: 8.00-14.00.
  •  na stronie BIP w zakładce „wybory i referenda/ wybory ławników”

https://kobylka.bipgmina.pl/wiadomosci/7746/wiadomosc/754032/informacja_z_dnia_17_maja_2024_r_o_przystapieniu_do_wyborow_lawn

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą od dnia 20.05.2024 r. do dnia 20.06.2024 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Kobyłka (pon. 8:00-18:00; wt.-czw. 8:00-16:00; piąt. 8:00-14:00). Zgłoszenia przyjmowane będą w Kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka oraz za pośrednictwem poczty na adres do korespondencji: Urząd Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka (z dopiskiem na kopercie: zgłoszenie kandydata na ławnika sądowego). Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Kobyłka.

Rada Miasta Kobyłka wybierze ławnika spośród zgłoszonych kandydatów do dnia 30 września 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów można uzyskać pod nr telefonu: 22 760-70-60.

Więcej informacji z Kobyłki

Piknik Charytatywny PSONI Koło w Kobyłce

Piknik Charytatywny PSONI Koło w Kobyłce

Charytatywny Piknik Rodzinny odbędzie się 16 czerwca 2024 r. w godz. 12:30-16:00 na Placu 15 Sierpnia w Kobyłce. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie na [...]
0 komentarzy
IV Sesja Rady Miasta Kobyłka

IV Sesja Rady Miasta Kobyłka

 IV Sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 roku o godzinie 14:30. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym na Sali [...]
0 komentarzy
Kobyłka - budowa boiska przy Szkole nr 1 i oświetlenie przy DW 634

Kobyłka – budowa boiska przy Szkole nr 1 i oświetlenie przy DW 634

Konrad Kostrzewa, Burmistrz Miasta Kobyłka spotkał się z wykonawcą DW 634, żeby uzgodnić rozszerzenie zakresu prac. Ustalono, że będzie budowane również oświetlenie w [...]
0 komentarzy
Kobyłka - Spotkanie w/s projektu budowy ul. Władysława Broniewskiego

Kobyłka – Spotkanie w/s projektu budowy ul. Władysława Broniewskiego

W związku z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową budowy drogi w ul. Władysława Broniewskiego na odc. od ul. G. Narutowicza do ul. Bohaterów Ossowa w [...]
0 komentarzy
Kobyłka - 5-29 czerwca 2024 r. Głosowanie w III edycji budżetu obywatelskiego

Kobyłka – 5-29 czerwca 2024 r. Głosowanie w III edycji budżetu obywatelskiego

Na stronie Systemu Budżetu Obywatelskiego jest opublikowany spis projektów, które w tym roku zostały dopuszczone do głosowania. Od 5 do 29 czerwca można [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.