Instalujemy Solary

Gminy chcące ubiegać się o dofinansowanie do instalacji solarnych dla mieszkańców swojego terenu, jak też na swoich obiektach, mają czas do połowy września. Trwają więc działania informacyjne, mające na celu wyłonienie chętnych do udziału w powstających projektach.Choć kolektory słoneczne na dachach budynków mieszkalnych należą w naszym kraju ciągle jeszcze do rzadkości to z całą pewnością rośnie zainteresowanie nimi. Zaczynają się one pojawiać tu i ówdzie na dachach budynków użyteczności publicznej jak i budynków mieszkalnych. Instalacja Solarna to bez wątpienia inwestycja kosztowna ale w efekcie końcowym opłacalna. W dwóch sąsiadujących ze sobą gminach: Wołomin i Kobyłka trwa nabór na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych na zakup i instalację kolektorów słonecznych.
W gminie Wołomin akces do uczestnictwa w projekcie można zgłaszać do końca września. Odbyły się spotkania z potencjalnymi beneficjentami tego projektu. Zapytaliśmy jednego z nich dlaczego zdecydował się na przystąpienie do projektu?: – Uważam, że dofinansowanie na kolektory słoneczne dla mieszkańców Wołomina to świetna inicjatywa. Zdecydowałem się na podpisanie umowy gdyż samodzielnie nie byłbym w stanie zainwestować koniecznej kwoty pieniędzy, aby zakupić potocznie nazywane „solary”. 75% – 85% dofinansowania jest kuszące dla wielu mieszkańców. Ciepłą wodę ogrzewam gazem, korzystając z kolektorów słonecznych automatycznie zmniejszą się opłaty za gaz. Ponadto czerpanie z energii słonecznej bardzo korzystnie wpływa na nasze środowisko. W tym projekcie widzę same zalety, ważne żeby mieszkańcy gminy dowiedzieli się o tej inicjatywie i pomyśleli o takim rozwiązaniu dla swoich gospodarstw domowych ? mówi pan Janusz, który zdecydował się na podpisanie umowy.
O możliwościach ubiegania się o dofinansowanie i warunkach jakie mieszkaniec powinien spełnić, by w przypadku pomyślnie rozstrzygniętego dla Kobyłki konkursu, skorzystać z dużej ulgi, władze miasta postanowiły informować na łamach lokalnych gazet (w bieżącym wydaniu czytaj na stronie 5 ? ogłoszenie ?Kobyłka chwyta słońce? i poprzez skierowanie do mieszkańców ulotek informacyjnych. – Będzie też w naszym urzędzie punkt informacyjny, gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł otrzymać dokładne informacje. Chętni muszą sfinansować koszt dokumentacji technicznej w wysokości około 500 zł. Będzie to wliczone w koszty około 15% obowiązkowej partycypacji mieszkańców w całkowitych kosztach przedsięwzięcia. Projekt ten będzie można wykorzystać również indywidualnie w przypadku, kiedy gmina nie otrzyma dofinansowania o które się ubiega ? podkreśla Mariusz Stefaniak, wiceburmistrz Kobyłki.
Czy energia słoneczna jest dobrą alternatywą? Analizując wszelkiego rodzaju aspekty mogę stwierdzić że tak. Koszt takiej inwestycji dla 4 osobowej rodziny to ok 15 tys. zł, oczywiście jest to uzależnione od wielkości, jakości i typu sprzętu. Po kilku latach korzystania z kolektorów te pieniądze się zwracają. Wołomin ma możliwość dofinansowania w wysokości 75% – 85%. Takie wsparcie powoduje, że wkład własny wynosi ok. 3 tys zł. Podpisując umowę projekt, wykonanie i zamontowanie, zapewnia nam gmina w ramach dofinansowania. Roczny koszt eksploatacji sprzętu waha się od 100 zł do 120 zł (są to koszty energii elektrycznej, którą zużywają pompy wraz z wymianą płynu). Zapytaliśmy również burmistrza Wołomina o korzyści jakie niesie za sobą projekt: – Korzyści wynikające z zainstalowania kolektorów słonecznych są niepodważalne. Jest to jeszcze wciąż nowa technologia pozyskiwania energii, ale przykłady innych gmin pokazują, że warto inwestować w nowe i przede wszystkim ekologiczne rozwiązania z korzyścią dla naszego portfela. Energia słoneczna jest powszechnie dostępnym, całkowicie czystym i najbardziej naturalnym z dostępnych źródeł energii. Najefektywniej może być wykorzystana lokalnie, zaspokajając zapotrzebowanie na ciepłą wodę i ciepło. Dużą zaletą jej użytkowania jest z pewnością łatwa adaptacja, zwłaszcza do celów i potrzeb gospodarstwa domowego. Kolektory słoneczne nie zastąpią tradycyjnych form ogrzewania i istniejących instalacji, ale z pewnością mogą stanowić ich uzupełnienie z korzyścią dla środowiska naturalnego. Myślę, że obok ekologicznego aspektu sprawy istotną kwestią dla mieszkańców jest również ekonomiczny wymiar tego przedsięwzięcia. Średnioroczna korzyść w postaci oszczędności energii w jednym gospodarstwie domowym to ok. 60% kwoty wydatków przeznaczanych na tradycyjne metody podgrzania CWU. W okresie letnim oszczędności sięgają od 80 do 100%, w okresie zimowym do ok. 20%. – mówi Jerzy Mikulski
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej UM w Wołominie tam również znajdują się umowy.