Jak mieszkańcy gminy Tłuszcz realizują obowiązek składania deklaracji CEEB?

Pomimo, że od 1 lipca 2021 roku na właścicielach nieruchomości oraz zarządcach budynków lub lokali ciąży  obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, który wynika z  Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 544), to właściciele złożyli w ciągu ponad 3 miesięcy tylko 165 deklaracji, co stanowić może niecałe 3%.

Urząd Miejski w Tłuszczu zachęca do składania deklaracji CEEB, gdyż nie  złożenie jej zgodnie z art. 27h ww. ustawy na właściciela nieruchomości oraz zarządców budynków może zostać nałożona kara grzywny.

Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej składają Deklaracje dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – formularz A. Wypełnienie nie powinno sprawić większych trudności:

W rubrykach od A01 do A02 wpisujemy dane adresowe budynku,

W rubryce A08 zaznaczamy rodzaj budynku

W rubryce A09 zaznaczamy czy deklaracja dotyczy wszystkich czy tylko wybranych lokali mieszkalnych

W części B01 zaznaczamy te źródła ciepła, które posiadamy w naszym domu

Przykład I – jeżeli mamy piec gazowy i z niego korzystamy do ogrzewania domu i ciepłej wody to zaznaczamy: zainstalowane i liczba 1; eksploatowane i liczba 1 oraz kwadraty ogrzewanie i ciepła woda.

Przykład II – jeżeli mamy piec na paliwo stałe (węgiel, drzewo, pellet, inna biomasa) automatycznym podawaniem paliwa i z niego korzystamy tylko do ogrzewania domu to zaznaczamy: zainstalowane i liczba 1; eksploatowane i liczba 1 oraz kwadrat ogrzewanie oraz mamy kolektory słoneczne do ciepłej wody to zaznaczamy: zainstalowane i liczba 1; eksploatowane i liczba 1 oraz kwadrat ciepła woda.

Przykład III – jeżeli mamy piec na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa i z niego korzystamy tylko do ogrzewania domu to zaznaczamy: zainstalowane i liczba 1; eksploatowane i liczba 1 oraz kwadrat ogrzewanie oraz mamy bojler elektryczny to zaznaczamy: zainstalowane i liczba 1; eksploatowane i liczba 1 oraz kwadrat ciepła woda.

W części B02 należy wpisać klasę pieca na paliwo stałe, a w części B03 zaznaczyć rodzaj stosowanego paliwa(klasę pieca można znaleźć na tabliczce znamionowej, w instrukcji a ostatecznie w intrenecie)

W części C02 zaznaczamy czy w budynku znajduje się lokal niemieszkalny np. pod działalność gospodarczą to zaznaczamy TAK lub gdy nie ma lokali niemieszkalnych zaznaczamy NIE

Część od D01 do D05 to dane kontaktowe właściciela lub współwłaściciela albo zarządcy (imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy). Numer telefonu lub adres mailowy przydatny jest także do kontaktu z osobą wypełniającą w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji lub potrzeby jej uzupełnienia.

Jeżeli osoba wypełniająca deklarację zamieszkuje w deklarowanym budynku zaznacza w rubryce DO5 TAK, natomiast gdy zamieszkuje w innym miejscu a jest właścicielem deklarowanego zaznacza D05 NIE oraz wpisuje dane adresu zamieszkania w części od Do6 do D13

Na koniec wpisujemy datę i podpisujemy deklarację najlepiej czytelnie.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej:  www.gunb.gov.pl

 

Więcej informacji z Tłuszcza

Odmieniony plac zabaw w Wólce Kozłowskiej

Odmieniony plac zabaw w Wólce Kozłowskiej

Jednym z najpopularniejszych pomysłów na wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego jest utworzenie miejsca zabaw dla dzieci. Przykładem efektywnego wykorzystania tych środków może [...]
0 komentarzy
centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Tłuszczu

Podpisanie umowy na budowę centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Tłuszczu

Miesiąc  Gmina Tłuszcz otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 058 014 zł na budowę i wyposażenie centrum opiekuńczo- mieszkalnego. Dziś, Zastępca Burmistrza Waldemar Banaszek [...]
0 komentarzy
Młodzież z Zespołu Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem

Lekcja z wiedzy o społeczeństwie w praktyce

Młodzież z Zespołu Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem klasa VII A z opiekunami – Renatą Tymińską oraz Agnieszką Teodorczyk odwiedzili w Sejm [...]
0 komentarzy
Komunikat dla mieszkańców ul. Słonecznej i Łąkowej w Tłuszczu

Komunikat dla mieszkańców ul. Słonecznej i Łąkowej w Tłuszczu

W związku z planowaną w 2022 roku modernizacją ulic Słonecznej i Łąkowej w Tłuszczu polegającą na ich przebudowie, zwracamy się do właścicieli nieruchomości [...]
0 komentarzy
sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz

Kolejne kilometry sieci już wkrótce

Dzięki współpracy Gminy Tłuszcz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także pracy przedstawicieli gminy oraz pracowników Wydziału Inwestycji [...]
0 komentarzy
przebudowy ul. Spacerowej w Postoliskach

Kontynuacja przebudowy ul. Spacerowej w Postoliskach

Na ulicy Spacerowej w Postoliskach trwają prace polegające na wykonaniu chodnika o szerokości 1,5m na długości 160 mb wraz z wymianą przepustu oraz [...]
0 komentarzy
Spotkanie autorskie z Moniką Sobień - Górską i Robertem Górskim w Tłuszczu

Spotkanie autorskie z Moniką Sobień – Górską i Robertem Górskim w Tłuszczu

Kabareciarz, autor skeczów i scenariuszy, lider Kabaretu Moralnego Niepokoju oraz odtwórca głównej roli w serialu „Ucho Prezesa” spotkał się z czytelnikami Biblioteki Publicznej [...]
0 komentarzy

Zbiórka na rzecz mieszkańca Jasienicy

Strażacy OSP w Jasienicy rozpoczęli zbiórkę na rzecz mieszkańca Jasienicy, który podczas pożaru stracił materiały niezbędne do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Puszki widoczne [...]
0 komentarzy

3. rocznica działalności targowiska „Mój rynek w Tłuszczu”

Trzy lata temu odbyło się oficjalne otwarcie targowiska miejskiego „Mój rynek w Tłuszczu” w zupełnie nowej lokalizacji i nowoczesnej odsłonie! Zadaszona hala handlowa, [...]
0 komentarzy
W Zespole Szkół w Mokrej Wsi powstaną klasy integracyjne

W Zespole Szkół w Mokrej Wsi powstaną klasy integracyjne

Aby  zapewnić dzieciom z niepełnosprawnością, jak najlepsze warunki do rozwoju, z inicjatywy Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka oraz Zastępcy Burmistrza Waldemara Banaszka od 1 [...]
0 komentarzy

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.