Kolejki do Punku w Tłuszczu po dofinansowanie z Czystego Powietrza

Od 1 kwietnia 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu można uzyskać wsparcie w zakresie wypełnienia dokumentacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Burmistrz Tłuszcza 24 maja 2021 roku podpisał Porozumienie z WFOŚiGW w Warszawie, na podstawie którego prowadzony jest Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Czyste Powietrze. Konsultacje odbywają się w Urzędzie Miasta w pokoju nr 8 w poniedziałki i wtorki.

W praktyce konsultacje odbywają się osobiście  w Punkcie, mogą być także telefonicznie czy mailowo. Zainteresowana osoba dzwoni do Urzędu Miasta do Wydziału Ochrony Środowiska tel. 29 642 30 56 i umawia się na spotkanie z pracownikiem Punktu podając swoje dane osobowe, numer telefonu oraz adres mailowy. Na podanego maila przesyłana jest informacja o niezbędnych dokumentach i danych na pierwsze spotkanie. Podczas spotkania przygotowywany jest wniosek do Urzędu Miasta, na podstawie którego pracownik Punktu pomaga w założeniu konta na Portalu Beneficjenta. Następnie wypełniony jest wniosek do WFOŚIGW do Warszawy. Gotowy wniosek składany jest elektronicznie i jednocześnie wysyłany w wersji papierowej, którą  podpisuje wnioskodawca, a załączniki w formie oświadczeń podpisuje współmałżonek oraz współwłaściciele nieruchomości.  Nadawany jest z urzędu numer kancelaryjny wniosku i wysyłany do adresata do Warszawy.  Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku to obecnie około 3 miesięcy. Należy zaznaczyć, że nie zdążyło się, aby po weryfikacji pracownika Punktu wniosek nie uzyskał dofinansowania.

Poprzez Punkt zostało złożonych do WFOŚiGW w Warszawie już ponad 70 wniosków o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze. Wnioskodawcy z terenu gminy Tłuszcz najczęściej składają wnioski na wymianę pieca węglowego na piec gazowy, a gdy nie ma sieci gazowej decydują się na piece pelletowe lub na pompę ciepła, ale przy tym rozwiązaniu wnioskują również o instalację fotowoltaiczną. Sporadycznie mieszkańcy decydują się na ogrzewanie elektryczne. W ramach termomodernizacji mieszkańcy składają wnioski na: wymianę okien na takie, które nie mogą przekroczyć 0,9 W/(m2·K), czyli współczynnik przenikania ciepła U do 0,9; wymianę drzwi zewnętrznych, gdzie U może być do 1,3 W/(m2·K); docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją, parapetami i orynnowaniem; docieplenie poddasza lub stropodachu oraz docieplenie podłogi na gruncie. Należy pamiętać że przy dociepleniach potrzebna jest weryfikacja ich grubość w kalkulatorze grubości izolacji.

Zainteresowanie mieszkańców jest duże, bo poprzez  Punkt udzielono 311 konsultacji. Nie każda osoba, której udzielono informacji o zasadach dofinansowania Programu Czyste Powietrze decyduje się na złożenie wniosku o dofinansowanie.  Program przewiduje tylko dofinasowania na wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe i nie można wymienić starego pieca gazowego czy olejowego na nowy i uzyskać dofinansowanie. Drugą, obecnie dość istotną kwestią jest likwidacja i zezłomowanie nie ekologicznego źródła ciepła. Mieszkańcy obawiają się zlikwidować piec węglowy, aby przy obecnie rosnących cenach gazu i prądu nie pozostać bez ogrzewania, bo ich nie będzie stać na  zakup paliwa. Podstawowym problemem jest nieuregulowany stan prawny nieruchomości.

W ramach Porozumienia pracownik Punktu organizuje spotkania dla mieszkańców. Ostatnie takie spotkanie odbyło się 23 września 2021 roku. Zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się z o Programie i kwotach dofinasowania z  wyłożonych w Urzędzie broszur i ulotek.

Jak zauważają mieszkańcy proces składania wniosku o dofinansowanie nie byłby dla wielu osób do przebrnięcia, gdyby nie otrzymali merytorycznej i formalnej pomocy w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym Programu Czyste Powietrze. Obecnie część wnioskodawców, którzy składali wnioski o dofinasowanie wiosną zrealizowali już swoje inwestycje i potrzebują kolejnej pomocy, teraz w przygotowaniu rozliczenia, gdzie trudności sprawia poprawne wypełnienie protokołów odbioru, przygotowanie wniosku o płatność oraz przedstawienia poprawnych załączników wynikających z instrukcji.

W ostatnim czasie pomimo wzrostu cen gazu, prądu i materiałów budowlanych oraz nadchodzącego okresu zimowego nie obserwujemy spadku zainteresowania uzyskaniem dofinasowania w Programie Czyste Powietrze.

Magdalena Suchenek
Punktu Konsultacyjno – Informacyjny Czyste Powietrze

 

Więcej informacji z Tłuszcza

Odmieniony plac zabaw w Wólce Kozłowskiej

Odmieniony plac zabaw w Wólce Kozłowskiej

Jednym z najpopularniejszych pomysłów na wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego jest utworzenie miejsca zabaw dla dzieci. Przykładem efektywnego wykorzystania tych środków może [...]
0 komentarzy
centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Tłuszczu

Podpisanie umowy na budowę centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Tłuszczu

Miesiąc  Gmina Tłuszcz otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 058 014 zł na budowę i wyposażenie centrum opiekuńczo- mieszkalnego. Dziś, Zastępca Burmistrza Waldemar Banaszek [...]
0 komentarzy
Młodzież z Zespołu Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem

Lekcja z wiedzy o społeczeństwie w praktyce

Młodzież z Zespołu Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem klasa VII A z opiekunami – Renatą Tymińską oraz Agnieszką Teodorczyk odwiedzili w Sejm [...]
0 komentarzy
Komunikat dla mieszkańców ul. Słonecznej i Łąkowej w Tłuszczu

Komunikat dla mieszkańców ul. Słonecznej i Łąkowej w Tłuszczu

W związku z planowaną w 2022 roku modernizacją ulic Słonecznej i Łąkowej w Tłuszczu polegającą na ich przebudowie, zwracamy się do właścicieli nieruchomości [...]
0 komentarzy
sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz

Kolejne kilometry sieci już wkrótce

Dzięki współpracy Gminy Tłuszcz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także pracy przedstawicieli gminy oraz pracowników Wydziału Inwestycji [...]
0 komentarzy
przebudowy ul. Spacerowej w Postoliskach

Kontynuacja przebudowy ul. Spacerowej w Postoliskach

Na ulicy Spacerowej w Postoliskach trwają prace polegające na wykonaniu chodnika o szerokości 1,5m na długości 160 mb wraz z wymianą przepustu oraz [...]
0 komentarzy
Spotkanie autorskie z Moniką Sobień - Górską i Robertem Górskim w Tłuszczu

Spotkanie autorskie z Moniką Sobień – Górską i Robertem Górskim w Tłuszczu

Kabareciarz, autor skeczów i scenariuszy, lider Kabaretu Moralnego Niepokoju oraz odtwórca głównej roli w serialu „Ucho Prezesa” spotkał się z czytelnikami Biblioteki Publicznej [...]
0 komentarzy

Zbiórka na rzecz mieszkańca Jasienicy

Strażacy OSP w Jasienicy rozpoczęli zbiórkę na rzecz mieszkańca Jasienicy, który podczas pożaru stracił materiały niezbędne do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Puszki widoczne [...]
0 komentarzy

3. rocznica działalności targowiska „Mój rynek w Tłuszczu”

Trzy lata temu odbyło się oficjalne otwarcie targowiska miejskiego „Mój rynek w Tłuszczu” w zupełnie nowej lokalizacji i nowoczesnej odsłonie! Zadaszona hala handlowa, [...]
0 komentarzy
W Zespole Szkół w Mokrej Wsi powstaną klasy integracyjne

W Zespole Szkół w Mokrej Wsi powstaną klasy integracyjne

Aby  zapewnić dzieciom z niepełnosprawnością, jak najlepsze warunki do rozwoju, z inicjatywy Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka oraz Zastępcy Burmistrza Waldemara Banaszka od 1 [...]
0 komentarzy

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.