Jak prawidłowo rozliczyć stratę w firmie

O możliwości rozliczenia straty rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki
– W poprzednim tygodniu rozmawialiśmy o uldze rehabilitacyjnej. O czym jeszcze warto wiedzieć przy rozliczeniach z fiskusem?
– Warto sięgnąć pamięcią do rozliczeń za lata poprzednie. Podatnik, który poniósł stratę ze źródła przychodów w roku podatkowym, ma prawo do tego, żeby o jej wysokość obniżyć dochód do opodatkowania w roku kolejnym i latach następnych. Warto dodać, że o poniesioną stratę, podatnik może obniżyć dochód uzyskany z tego samego źródła.
– A kiedy podatnik może rozliczyć stratę podatkową?
– Podatnik może obniżyć dochód, uzyskany z tego samego źródła co strata, w najbliższych kolejno po sobie następujących latach. Przy czym kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć połowy wysokości tej straty.
– A można jaśniej?
– Zobrazuję to przykładem. Jeżeli podatnik poniósł stratę podatkową w roku 2017 w wysokości 10.000 zł, to w rozliczeniu za rok 2018 będzie mógł jednorazowo rozliczyć 5.000 zł straty, czyli 50% tej kwoty.
– A jakie należy spełnić warunki, aby móc rozliczyć stratę podatkową?
– Ponieważ stratę odliczamy od dochodu to pierwszy i podstawowy warunek jest taki, że w roku podatkowym, za który składamy zeznanie, wystąpił dochód do opodatkowania z tego samego źródła przychodu, z którego
w roku albo latach poprzednich powstała strata. Brak dochodu do opodatkowania w danym roku podatkowym oznacza brak możliwości rozliczenia straty podatkowej w tym roku. I tu pojawia się kolejny warunek – możliwość rozliczenia straty podatkowej jest limitowana w czasie. W skrajnym przypadku, jeśli w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych nie wystąpi dochód z tego same źródła przychodów, strata podatkowa nie będzie mogła być rozliczona w ogóle.
– Cały czas mówimy o źródłach przychodu. A jakie właściwie są te źródła?
– Ustawa mówi o następujących źródłach przychodu: • działalność gospodarcza, • najem, dzierżawa, • odpłatne zbycia akcji/udziałów w spółkach, • odpłatne zbycie papierów wartościowych, • odpłatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych, • objęcie akcji/udziałów w spółkach w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, • objęcie wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, • sprzedaż przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.
– Czyli, jeśli podatnik poniósł stratę z działalności gospodarczej to nie może jej odliczyć od dochodu z najmu?
– Dokładnie tak. Stratę można odliczyć od dochodu uzyskanego z tego samego źródła. Warto również zwrócić uwagę na to, że podatnik może rozliczyć stratę w dowolnej ustalonej przez siebie proporcji, maksymalnie w ciągu 5 lat, w kwocie nie większej niż 50% poniesionej straty w jednym roku podatkowym. Oznacza to, że w przypadku uzyskania dostatecznie wysokich dochodów z tego samego źródła, z którego poniesiona była strata – pełne rozliczenie poniesionej straty może nastąpić w ciągu dwóch lat podatkowych. W danym roku może być rozliczona część straty z kilku poprzednich lat, a wartość odliczenia – maksymalnie 50% kwoty poniesionej straty – należy ustalić odrębnie dla każdej ze strat poniesionej w latach ubiegłych. W zeznaniu za rok 2018 podatnik może rozliczyć stratę poniesioną w latach 2013-2017.

zoltek_logoBiuro Rachunkowe,
Kobyłka ul. Szeroka 6, tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.