Strajk nauczycieli w Powiecie Wołomińskim

Do ogólnopolskiej akacji strajkowej przystąpiła większość placówek oświatowych Powiatu Wołomińskiego. Mimo trwającego protestu w wielu z nich dzieci mają zapewnioną opiekę. Egzaminy odbywają się we wszystkich szkołach powiatu wołomińskiego, do chwili obecnej nie otrzymaliśmy informacji,  o tym, aby były zagrożone – powiedział w rozmowie z nami Andrzej Kulmatycki, rzecznik prasowy Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W wyniku referendum, za przystąpieniem do strajku nauczycieli opowiedziało się pięć placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński: Zespół Szkół w Tłuszczu, Zespół Szkół w Zielonce, Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie  i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce. Dyrektorzy wspomnianych placówek poinformowali o zapewnieniu przygotowania placówek do zajęć opiekuńczo-wychowawczych i egzaminów  w czasie akcji strajkowej, odbywającej się od 8 kwietnia 2019r. do odwołania.
W Markach w proteście uczestniczą cztery szkoły podstawowe i dwa przedszkola: Szkoła Podstawowa nr 1 – placówka strajkuje, szkoła świadczy opiekę nad dziećmi, obsługa szkoły nie pracuje; Szkoła Podstawowa nr 2 – placówka strajkuje, szkoła świadczy opiekę nad dziećmi, dzieci mają zapewniony catering; Szkoła Podstawowa nr 3 – placówka strajkuje, szkoła świadczy opiekę nad dziećmi, obsługa i kuchnia szkolna pracują; Szkoła Podstawowa nr 4 – placówka strajkuje, opiekę nad dziećmi sprawuje jedynie kadra kierownicza; Przedszkole Miejskie nr 1 – placówka strajkuje, nauczyciele świadczą opiekę nad dziećmi, kuchnia pracuje; Przedszkole Miejskie  nr 2 – placówka strajkuje, nauczyciele świadczą opiekę nad dziećmi także  w oddziałach zamiejscowych, kuchnia w placówce przy ul. Dużej pracuje.
Nie strajkują: Zespół Szkół nr 1; Zespół Szkół nr 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 3. Wielu rodziców zdecydowało się zatrzymać dzieci  w domach.
W gminie Wołomin do akcji przystąpiło 16 z 19 jednostek oświatowych. Strajkujące szkoły i przedszkola są otwarte i zapewniają opiekę dzieciom przebywającym na swoim terenie. Podczas strajku pracownicy jednostek gminnych mogą przyprowadzać swoje dzieci do pracy. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez prezes Zarządu Oddziału ZNP w Wołominie w piśmie z dnia 28 marca 2019 r. (uchwała  Nr 14/2019 z dnia 27 marca 2019 r.), akcja strajkowa odbywa się w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiźnie, Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 3 w Wołominie, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 4, Sportowej Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Podstawowej  w Starym Grabiu, Szkole Podstawowej w Zagościńcu, Szkole Podstawowej w Ossowie, oraz w Przedszkolach: nr 2,  nr 5, nr 6, nr 9, nr 10 w Wołominie.
Placówki, które nie strajkują to Przedszkole nr 8 w Wołominie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach
i Szkoła Podstawowa w Czarnej. Pracownicy jednostek oświatowych sprawujący w tym czasie opiekę nad dziećmi mogą korzystać ze wsparcia gminnych instytucji i jednostek organizacyjnych.
Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920” w Ossowie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich
w Wołominie, Miejski Dom Kultury  w Wołominie, Ośrodek Sportu  i Rekreacji “Huragan” w Wołominie oraz Ochotnicza Straż Pożarna Wołomin przygotowały specjalne lekcje i pokazy dla dzieci. Zajęcia te mogą zostać zorganizowane na wniosek opiekunów grup.
Strajkujące przedszkola nie zapewniają podczas akcji protestacyjnej wyżywienia. Szkoła Podstawowa nr 4 zapewnia obiad dla dzieci, które wg deklaracji rodziców będą uczęszczały do szkoły. W Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 kuchnia mogłaby wydawać posiłki, ale rodzice zadecydowali, że zapewnią dzieciom opiekę we własnym zakresie.
Egzaminy gimnazjalne w Duczkach i w Czarnej przebiegną zgodnie  z ustalonym harmonogramem.
Informacji na temat przebiegu strajku udziela prezes Zarządu Oddziału ZNP w Wołominie Katarzyna Kadzidłowska oraz przedstawiciele komitetów strajkowych w poszczególnych szkołach i przedszkolach biorących udział w strajku.
W związku z niepewną sytuacją dotyczącą zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków w szkole zajęcia dydaktyczne, wychowawcze  i opiekuńcze na chwilę obecną zostają zawieszone od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania we wszystkich kobyłkowskich szkołach (Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej, Zespole Szkół Publicznych nr 2 i Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły), natomiast egzaminy w kobyłkowskich szkołach odbędą się bez zakłóceń
W gminie Radzymin za przystąpieniem do akcji strajkowej opowiedziały się Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej  w Starych Załubicach, Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie, Przedszkole nr 2 w Radzyminie. Nie planują strajku: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie, Przedszkole nr 1  w Radzyminie.
Pomimo strajku egzaminy ósmoklasistów i egzaminy gimnazjalne odbędą się zgodnie z harmonogramem.
Już 29 marca br. wpłynęła do Urzędu Miasta Ząbki oficjalna informacja z Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego, potwierdzająca rozpoczęcie strajku w ząbkowskich placówkach oświatowych – w Szkole Podstawowej nr 1, w Szkole Podstawowej  nr 2 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 – od dnia 8 kwietnia br. do odwołania.
Dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkół i nauczycieli, którzy pomimo planowanej akcji strajkowej wyrazili swój akces do pracy w czasie egzaminów, udało się zapewnić wystarczającą liczbę nauczycieli, która pozwoli na przeprowadzenie egzaminów we wszystkich ząbkowskich szkołach.

fot: www.freepik.com

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.