Kasa z UE

W dniu 11 stycznia 2005 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał wyboru projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Województwa Mazowieckiego. Za tym wyborem kryją się duże pieniądze, które otrzymają gminy, powiaty i instytucje. Ile z tego przypadło na nasze gminy i na nasz powiat?

Ogółem w II i III turze naboru wpłynęło z Mazowsza
468 wniosków, z czego po ocenie formalnej i merytorycznej Panele Ekspertów wybrały 335 wniosków do dalszej oceny przez Regionalny Komitet Sterujący i Zarząd Województwa Mazowieckiego. Zarząd wybrał 221 projektów w 9 działaniach finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość wybranych projektów to 750 mln zł., z czego dofinansowanie z funduszy strukturalnych wynosi 475 mln zł.
W opublikowanym wykazie wybranych projektów a dotyczącym naszych gmin
i naszego powiatu uderza jeden istotny szczegół. Z 9. działań, czyli obszarów tematycznych na które były dzielone środki, w 6. z nich nie ma przedstawicieli naszego regionu. Oto one:
– Działanie 1.3.1 – Regionalna infrastruktura edukacyjna,
– Działanie 1.3.2 – Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia,
– Działanie 1.4 – Rozwój turystyki i kultury,
– Działanie 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji,
– Działanie 3.3 – Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojskowe,
– Działanie 3.5.2 – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.
Być może nie zostały złożone wnioski na te działania, bądź zostały złożone, ale po ocenie formalnej i merytorycznej zostały odrzucone. Ważne, by z tego faktu właściwe ciała w naszym powiecie potrafiły wyciągnąć konstruktywne wnioski.
Zarząd Województwa Mazowieckiego wybrał do realizacji, czyli dofinansowania, następujące projekty nadesłane przez gminy z powiatu wołomińskiego i sam powiat

I. W działaniu 1,2
Infrastruktura ochrony środowiska
– dotację otrzymają:
1. Miasto Marki na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miasta w wysokości 4.186.500,00
2. Miasto Zielonka na budowę kanalizacji
sanitarnej w ulicach na terenie Gminy Zielonka
w latach 2004 – 2006 w wysokości 6.239.254,82
3. Gmina Wołomin na końcową rekultywację, ukształtowanie składowiska i selektywną
zbiórkę odpadów w gminie w wysokości 5.206.500,00
4. Gmina Klembów na ochronę ekosystemu
Zalewu Zegrzyńskiego przez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w gminie w wysokości 14.616.600,00
Z zastrzeżeniem: „Z powodu braku środków Projekt
wymaga negocjacji – obniżenie poziomu dofinansowania”
dotyczy punktu 4.
II. W działaniu 3.1
Obszary wiejskie – dotację otrzymają:
1. Powiat Wołomiński na modernizację drogi powiatowej Dręszew – Słopsk w gminie Dąbrówka
w wysokości 665.494,12
2. Gmina Radzymin na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ciemne w wysokości 1.147.088,90
3. Gmina Radzymin na budowę kanalizacji sanitarnej dla części miasta Radzymin w wysokości 2.134.754,39
4. Gmina Jadów na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Jadów w wysokości 1.905.000,00
5. Gmina Jadów na kanalizację sanitarną: w miejscowości Nowy Jadów (część wschodnia) oraz w Jadowie plus na kanalizację deszczową w wysokości 2.686.500,00
6. Gmina Jadów na budowę sieci wodociągowej
w miejscowościach Dębe – Szewnica
w wysokości 742.500,00
7. Gmina Tłuszcz na przebudowę i rozbudowę
sieci wodociągowej we wsiach Postoliska – Chrzęsne
w wysokości 1.010.355,00
8. Gmina Tłuszcz na budowę drogi gminnej
Jaźwie – Franciszków w wysokości 775.500,00
III. W działaniu 3.5.1
Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
– dotację otrzymają:
1. Gmina Jadów na przebudowę obiektu szkolnego
i zagospodarowanie terenu szkolnego w Urlach
w wysokości 555.750,00
2. Powiat Wołomiński na przebudowę i wyposażenie
Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie
w wysokości 1.382.565,60
Z zastrzeżeniem: „Projekt wymaga negocjacji – obniżenie poziomu dofinansowania” dotyczy punktu 2.

Podsumowując, daje to 43.254.362,83 zl. To bardzo dużo pieniędzy. Jaka ostatecznie kwota przypadnie na nasz region zależeć będzie od wyników przeprowadzonych negocjacji przez gminę Klembów i Starostwo z Zarządem Województwa Mazowieckiego. Niezależnie od wyników tych rozmów, jedno już dzisiaj można powiedzieć. Powiat jako społeczność samorządowa wypadł zupełnie dobrze. Zastanawia zwłaszcza duża skuteczność Jadowa który w znakomity sposób potrafił w jednym podejściu rozwiązać tak dużo swoich problemów. Smuci natomiast nieobecność w wykazie beneficjentów kilku gmin: Kobyłki, Ząbek, Dąbrówki, Strachówki i Poświętnego. Na tym tle zbytnio nie może cieszyć „osiągnięcie” Wołomina. Rekultywacja wysypiska jest zapewne ważnym zadaniem ale nie najpilniejszym.
By już więcej nie krakać. Wiemy gdzie można otrzymać pieniądze. Ważne, że są już tacy co potrafią je wziąć. Rzecz w tym, by ta wiedza i umiejętności stały się udziałem każdej gminy naszego powiatu.

Edward M. Urbanowski