Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Ząbki i Zielonka w smartfonie

3 w smartfonie

Dwadzieścia cztery gminy metropolii warszawskiej razem ze stolicą przygotują aplikacje mobilne ułatwiające działanie w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym. Wśród nich znalazły się  Kobyłka, Marki, Radzymin,  Wołomin, Ząbki, Zielonka

Projekt warty 70 mln zł dofinansuje Unia Europejska w ramach instrumentu wspierającego rozwój obszarów miejskich – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (tzw. ZIT).
Projekt Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny to przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w pięciu obszarach – dostępności przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego, parkowania i ochrony środowiska. – To nasz kolejny projekt przygotowywany i wdrażany wraz z gminami metropolii warszawskiej – mówi Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. – Efektem tej współpracy będą funkcjonalne aplikacje.
Projekt ułatwi mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym (turystom) – ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku – poruszanie się po terenie aglomeracji poprzez stworzenie systemu mikrolokalizacji, ułatwienie dostępu do informacji w przestrzeni publicznej oraz podniesienie poziomu dostępności i jakości usług publicznych. W ramach projektu zostaną zainstalowane nadajniki i sensory oraz stworzone mobilne aplikacje dostępne bezpłatnie dla wszystkich potencjalnych użytkowników. Korzystanie z aplikacji będzie możliwe ze smartfonów oraz innych urządzeń mobilnych.

źródło: Urząd m.st. Warszawa

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.