Komunikat dla mieszkańców ul. Centralnej w Jasienicy

Wymiana wodomierzy w miejscowościach Ludwinów, Józefów, Cisie, Chruściele i Dręszew

W związku z planowaną modernizacją ul. Centralnej w Jasienicy polegającą na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej, zwracamy się do właścicieli nieruchomości znajdujących się przy tej ulicy, którzy planowali wykonać przyłącze do sieci wodociągowej z prośbą o jak najszybszą realizację prac. W przypadku zakończenia inwestycji przez najbliższe 5 lat nie będzie możliwe wykonanie przyłączeń ze względu na udzieloną przez wykonawcę gwarancję. – informuje UM Tłuszcz

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków realizację budowy przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w związku z czym Gmina nie może wykonać zbiorczo przyłączeń dla mieszkańców.

W jaki sposób podłączyć się do sieci wodociągowej?

  1. Złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej załączając mapkę geodezyjną do celów projektowych posesji do której ma być doprowadzone przyłącze oraz kopię dokumentu stwierdzającego tytuł własności posesji.
  2. Zlecić uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu technicznego przyłącza na podstawie otrzymanych warunków technicznych.
  3. Będąc w posiadaniu uzgodnionego projektu technicznego można zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą posiadającym uprawnienia w zakresie budowy instalacji wodociągowych i sanitarnych.
  4. Przed rozpoczęciem budowy przyłącza należy uzyskać zgodę Burmistrza Tłuszcza na umieszczenie przyłącza w pasie drogowym. Przed zasypaniem wykopu należy zgłosić w zakładzie gotowość przyłącza do odbioru technicznego robót.
  5. Po wybudowaniu przyłącza należy złożyć pisemny wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody oraz wypełniony przez posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie budowy instalacji wodociągowych i sanitarnych kierownika budowy dziennik robót wraz z kopią protokołu odbioru przyłącza i kopią geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
  6. Pobór wody może nastąpić po zamontowaniu na przyłączu wodomierza, sporządzeniu protokołu montażu wodomierza i podpisaniu umowy. Za wydanie warunków technicznych, dziennika robót, nadzór nad budową przyłączy, uzgodnienie i sprawdzenie dokumentacji ZGKiM pobiera opłatę w wysokości określonej w cenniku opłat za usługi świadczone przez ZGKiM w Tłuszczu. Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa przyłącza jest realizowana na wniosek i na koszt wnioskującego, a po wybudowaniu stanowi własność odbiorcy usług wodociągowo kanalizacyjnych z wyjątkiem wodomierza, który jest własnością zakładu i jest montowany przez Zakład oraz na jego koszt.

Foto: pixaby.com

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Tłuszcza

Gość miesiąca w SP im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu

Gość miesiąca w SP im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu

Nauka w szkole to nie tylko lekcje języka polskiego, matematyki, historii czy biologii, ale także rozwijanie zainteresowań i poznawanie ciekawych osób z pasją, [...]
0 komentarzy
712 000 zł na modernizację Orlika w Tłuszczu

712 000 zł na modernizację Orlika w Tłuszczu

10 lat temu ówczesny rząd prowadził program „Moje Boisko – Orlik 2012”, dzięki któremu m.in. w Tłuszczu powstało boisko ze sztuczną nawierzchnią. Od [...]
0 komentarzy
Wnioski o dodatek węglowy

Tłuszcz – zakup węgla po preferencyjnej cenie

UM Tłuszcz dementuje nieprawdziwe informacje, które pojawiły się wśród mieszkańców mówiące, że „gmina nie jest przygotowana na przyjęcie węgla”, „urząd za późno złożył [...]
0 komentarzy
Niezwykła lekcja historii w szkole w Stryjkach

Niezwykła lekcja historii w szkole w Stryjkach

28 listopada w Szkole podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach odbyła się niezwykła lekcja historii, w której uczestniczyła cała szkoła wraz z [...]
0 komentarzy
Zabawa andrzejkowa w Tłuszczu

Zabawa andrzejkowa w Tłuszczu

Andrzejki obchodzone są w Polsce w wigilię świętego Andrzeja – czyli między 29 a 30 listopada. Popularnością w Europie cieszą się już od [...]
0 komentarzy
Marki - złóż wniosek o węgiel po preferencyjnej cenie

Tłuszcz – program sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie

Jeśli złożyli już Państwo wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie, poniżej przedstawiamy kilka przydatnych informacji oraz dalszą procedurę. Jeśli jednak chcieliby Państwo [...]
0 komentarzy

Tłuszcz – mury pną się do góry

Trwa budowa bloku komunalnego przy ul. Szerokiej w Tłuszczu. Budynek, w którym mieszkanie znajdzie 30 rodzin nabiera kształtów, a mury pną się wyraźnie [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - OPS szuka pracowników

Tłuszcz – OPS szuka pracowników

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu poszukuje 2 pracowników na stanowiska: – Inspektor https://opstluszcz.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/kierownik-osrodka-pomocy-spolecznej-w-tluszczu-oglasza-nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-inspektor.html?fbclid=IwAR0YKQhnStaSfnEhybe5QGnM6XslKRxW2iwTzNRKyF_VsYe9n1DtmTo5RpU – Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Stryjkach https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=595935065664344&id=100057435670471   [...]
0 komentarzy

Trzeźwo, zdrowo i sportowo w Tłuszczu

Zarówno edukacja, jak i profilaktyka są bardzo ważne w kształtowaniu zachowań i nawyków młodych osób. Chcemy wspierać rodziców w wychowaniu naszych małych mieszkańców [...]
0 komentarzy

Tłuszcz Cyfrową Gminą

Gmina Tłuszcz  dzięki Funduszom Europejskim otrzymała grant w ramach programu „Cyfrowa Gmina” dzięki któremu trafił tam sprzęt o wartości 603 120,00 zł. Jak [...]
0 komentarzy

Jedno przemyślenie nt. „Komunikat dla mieszkańców ul. Centralnej w Jasienicy

  1. Wodociąg na Centralnej jest pod chodnikiem z jednej strony ulicy. Więc nie trzeba zrywać asfaltu przy robieniu przyłączy od strony chodnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.