Komunikat dla mieszkańców ul. Centralnej w Jasienicy

Wymiana wodomierzy w miejscowościach Ludwinów, Józefów, Cisie, Chruściele i Dręszew

W związku z planowaną modernizacją ul. Centralnej w Jasienicy polegającą na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej, zwracamy się do właścicieli nieruchomości znajdujących się przy tej ulicy, którzy planowali wykonać przyłącze do sieci wodociągowej z prośbą o jak najszybszą realizację prac. W przypadku zakończenia inwestycji przez najbliższe 5 lat nie będzie możliwe wykonanie przyłączeń ze względu na udzieloną przez wykonawcę gwarancję. – informuje UM Tłuszcz

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków realizację budowy przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w związku z czym Gmina nie może wykonać zbiorczo przyłączeń dla mieszkańców.

W jaki sposób podłączyć się do sieci wodociągowej?

  1. Złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej załączając mapkę geodezyjną do celów projektowych posesji do której ma być doprowadzone przyłącze oraz kopię dokumentu stwierdzającego tytuł własności posesji.
  2. Zlecić uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu technicznego przyłącza na podstawie otrzymanych warunków technicznych.
  3. Będąc w posiadaniu uzgodnionego projektu technicznego można zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą posiadającym uprawnienia w zakresie budowy instalacji wodociągowych i sanitarnych.
  4. Przed rozpoczęciem budowy przyłącza należy uzyskać zgodę Burmistrza Tłuszcza na umieszczenie przyłącza w pasie drogowym. Przed zasypaniem wykopu należy zgłosić w zakładzie gotowość przyłącza do odbioru technicznego robót.
  5. Po wybudowaniu przyłącza należy złożyć pisemny wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody oraz wypełniony przez posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie budowy instalacji wodociągowych i sanitarnych kierownika budowy dziennik robót wraz z kopią protokołu odbioru przyłącza i kopią geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
  6. Pobór wody może nastąpić po zamontowaniu na przyłączu wodomierza, sporządzeniu protokołu montażu wodomierza i podpisaniu umowy. Za wydanie warunków technicznych, dziennika robót, nadzór nad budową przyłączy, uzgodnienie i sprawdzenie dokumentacji ZGKiM pobiera opłatę w wysokości określonej w cenniku opłat za usługi świadczone przez ZGKiM w Tłuszczu. Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa przyłącza jest realizowana na wniosek i na koszt wnioskującego, a po wybudowaniu stanowi własność odbiorcy usług wodociągowo kanalizacyjnych z wyjątkiem wodomierza, który jest własnością zakładu i jest montowany przez Zakład oraz na jego koszt.

Foto: pixaby.com

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Tłuszcza

Tłuszcz- efekty wakacyjnej nudy

Tłuszcz- efekty wakacyjnej nudy

Jak pokazują zdjęcia, niektórzy wakacyjne szaleństwo rozumieją dość opacznie. Niespożytkowane pokłady energii znajdują swoje ujście w postaci aktów wandalizmu. Przykładem jest popsute ogrodzenie [...]
0 komentarzy
Tłuszcz: Cześć i chwała Bohaterom

Tłuszcz: Cześć i chwała Bohaterom

1 sierpnia jest dniem, o którym trzeba przypominać. O godz. 17.00 Tłuszcz zatrzymuje się na minutę, aby oddać hołd poległym i żyjącym uczestnikom [...]
0 komentarzy

Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Przyzakładowej w Tłuszczu

Wniosek dotyczący modernizacji terenu rekreacyjnego przy ulicy Przyzakładowej w Tłuszczu znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej naboru „Turystyka, Rekreacja i Kultura” ogłoszonego [...]
0 komentarzy

Wsparcie dla Klubu Amazonek z Tłuszcza

Dzięki wsparciu Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka członkinie Stowarzyszenia Klub Amazonek z Tłuszcza mogły udać się na wyjazd do sanatorium „Biały Orzeł” w Iwoniczu- [...]
0 komentarzy

Tłuszcz – zatrzymaj się na minutę

W najbliższy poniedziałek 1 sierpnia o godz. 17.00 przy pomniku Żołnierzy 32 pułku piechoty Armii Krajowej obwodu Radzymin „Rajski Ptak” walczącym w akcji [...]
0 komentarzy

Tłuszcz – dofinansowania w ramach programu Aktywna Tablica

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - prawie 400 000 złotych od Samorządu Województwa Mazowieckiego

Tłuszcz – prawie 400 000 złotych od Samorządu Województwa Mazowieckiego

394 500 zł- tyle dokładnie środków w ostatnim czasie Gmina Tłuszcz pozyskała od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Na kwotę składają się 3 dofinansowania- 200 [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - prace pielęgnacyjne na boisku

Tłuszcz – prace pielęgnacyjne na boisku

Wiosną tego roku na Stadionie Miejskim w Tłuszczu wykonano zabieg piaskowania i wczesania piasku szczotką aktywną. Przerwa wakacyjna jest doskonałą okazją do kontynuacji [...]
0 komentarzy
Droga Wagan - Lipiny będzie przebudowana

Droga Wagan – Lipiny będzie przebudowana

Droga Wagan – Lipiny, jednak już wkrótce zostanie przebudowana. Będzie to możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach naboru ogłoszonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego [...]
0 komentarzy
Wakacyjna wizyta u burmistrza Tłuszcza

Wakacyjna wizyta u burmistrza Tłuszcza

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk przyjął w swoim gabinecie dzieci w ramach „Wakacyjnej oferty z Punktem Pomocy Dziecku i Rodzinie”. Każdy z nich miał [...]
0 komentarzy

Jedno przemyślenie nt. „Komunikat dla mieszkańców ul. Centralnej w Jasienicy

  1. Wodociąg na Centralnej jest pod chodnikiem z jednej strony ulicy. Więc nie trzeba zrywać asfaltu przy robieniu przyłączy od strony chodnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.