Łatwy dostęp do danych

Strachówka i Dąbrówka to już ostatnie gminy, w których sprawdziliśmy w jaki sposób można skontaktować się z radnymi. Swoje dane kontaktowe udostępniło 14 radnych Strachówki. W Dąbrówce odbywa się to za pośrednictwem Biura Rady.

Spośród liczącej 15 osób Rady Gminy w Strachówce dyżur, podobnie jak w części pozostałych gmin, pełni jedynie przewodnicząca Barbara Rosa, która jest w Urzędzie Gminy do dyspozycji mieszkańców w każdy wtorek. Pozostali radni postawili na kontakt mailowy i telefoniczny. Dane kontaktowe do członków rady zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej. Jest do nich łatwy dostęp. Wystarczy jedynie wejść na stronę Urzędu Gminy w Strachówce, przekierować się na BIP i odnaleźć numer telefonu bądź adres e-mail. Wyjątkiem jest tu radna Irena Baran, do której kontaktu nie można znaleźć na wspomnianej stronie. Pozostali podają numer telefonu kontaktowego. Adresy e-mail udostępnili: Krystyna Ołdak, Marcin Skibniewski, Agnieszka Wierzba oraz Hanna Wronka. W tym miejscu chciałabym zachęcić radnych by nie rezygnowali z tej formy kontaktu, jeśli tylko mają możliwość skorzystać z dostępu do internetu. Wiem, że młodzi mieszkańcy również interesują się swoim miastem czy wsią i często wystarczy im tylko ułatwić i wskazać drogę, dzięki której będą mieli szansę wypowiedzieć się. W stosunku do nas, młodych, często padają argumenty, że nie interesujemy się swoją gminą, więc maile są zbędne. A może młodzi nie interesują się swoim miejscem zamieszkania i nie wypowiadają się bo nie stwarza im się takiej możliwości? Warto się nad tym zastanowić. Statystycznie rzecz biorąc w Strachówce nie jest źle. Żyjemy w państwie demokratycznym gdzie z założenia społeczeństwo sprawuje władzę poprzez wybranych spośród siebie przedstawicieli. To rządzącym, rządzeni przekazują swoje postulaty, a dyżury czyli osobiste spotkania są najlepszą okazją by wymienić się poglądami.

W Gminie Dąbrówka sytuacja wygląda zgoła inaczej. Na stronie urzędu nie znaleźliśmy informacji o pełnionych dyżurach zaś dane kontaktowe udostępniła tylko jedna osoba spośród 15 radnych. Łącznikiem pomiędzy wyborcami a członkami rady jest biuro rady. Tak jak w stolicy powiatu wołomińskiego tak i w Dąbrówce jest jeden wyjątek a mianowicie radna Justyna Wątorska-Parzydło. Radna podała na stronie Urzędu Gminy w BIP swój numer telefonu oraz e-mail. Ze statystycznego punktu widzenia w Dąbrówce nie ma się czym zachwycać. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że radni postawili na kontakty osobiste w swoich okręgach.

W dalszym ciągu interesują nas opinie Państwa: ? Czy kiedykolwiek komunikowaliście się z radnymi i jak wyglądał ten kontakt? Czy radni odpowiadają na maile bądź telefony. Zastanawia nas czy kwestie, które poruszyliśmy w tym jak i w kilku wcześniejszych materiałach są dla Państwa ważne. Jeżeli macie Państwo swoje zdanie na ten prosimy o wysyłanie komentarzy na adres e-mail: emiliachachira@o2.pl. Komentarze Czytelników będą publikowane na łamach ?Życia?.

Emilia Chąchira