LXXVI Sesja Rady Miasta Kobyłka

Kobyłka - III sesja Rady Miasta Kobyłka

LXXVI sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się w dniu 25 marca 2024 roku o godzinie 14:30.  w trybie stacjonarnym na Sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Proponowany porządek LXXVI sesji Rady Miasta Kobyłka:

 1. Otwarcie LXXVI sesji Rady Miasta.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z LXXV sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Kobyłka z działalności między sesjami.
 6. Budowa nowej szkoły – omówienie postępu prac.
 7. Postulaty, wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Pytania od mieszkańców.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LXXIV/601/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Kobyłce i nadania jej statutu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr L/462/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2024-2043.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2024 roku.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wołomin w celu realizacji zadania pod nazwą „Budowa drogi w ul. Nałkowskiego.”
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji do zniszczenia dokumentów w związku z organizacją wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Wołominie.
 20. Zamknięcie LXXVI sesji Rady Miasta Kobyłka.

 

Więcej informacji z Kobyłki

Kobyłka - III sesja Rady Miasta Kobyłka

III sesja Rady Miasta Kobyłka

III sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się 27 maja 2024 roku o godzinie 14:30.  w trybie stacjonarnym na Sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Porządek [...]
0 komentarzy
Mechaniczne zamiatanie ulic gminnych na terenie miasta Kobyłka

Mechaniczne zamiatanie ulic gminnych na terenie miasta Kobyłka

20 maja 2024 roku w godzinach wieczornych rozpocznie się mechaniczne zamiatanie ulic gminnych na terenie miasta Kobyłka. Zamiatanie będzie odbywać się w następującej [...]
0 komentarzy

Kobyłka – Losowanie kolejności projektów w Budżecie Obywatelskim

W III edycji Budżetu Obywatelskiego zbliża  się etap głosowania (5-29 czerwca). Będzie można głosować na jeden projekt twardy i jeden miękki – lista [...]
0 komentarzy
Kobyłka - Fit Projekt - bezpłatne zajęcia w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024

Kobyłka – Fit Projekt – bezpłatne zajęcia w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024

UM Kobyłka zaprasza  serdecznie do udziału w bezpłatnych zajęciach pn. „Fit Projekt” finansowanego z budżetu Miasta Kobyłka w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024. Zajęcia [...]
0 komentarzy
Plener Muzealny w Muzeum Motoryzacji i Techniki w Kobyłce

Kolejny Plener Muzealny za nami!

11 maja w Muzeum Motoryzacji i Techniki w Kobyłce (ul. Pionierska 7) po raz kolejny na kilka godzin mogliśmy przenieść się w czasie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.