Mariusz Astasiewicz radca prawny: Gdy ucieka nam termin na odrzucenie spadku za dzieci

astasiewicz

Zbliża się czas zadumy związany ze wspominaniem osób, które od nas odeszły. Śmierć osób bliskich, to nie tylko emocjonalny trud, co też niestety trud związany z załatwianiem spraw majątkowych po zmarłym.
Jak wiemy od października 2015 r. w przypadku niepodjęcia decyzji o odrzuceniu spadku, spadkobiercy przyjmują spadek z dobrodziejstwem inwentarza składając wykaz inwentarza lub występując o sporządzenie spisu inwentarza. Czasem jednak nie chcemy mieć nic wspólnego ze spadkiem, czy dziedziczeniem długów, dlatego podejmujemy decyzję o odrzuceniu spadku.
Termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku wynosi 6 miesięcy i liczy się od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Najczęściej jest to dzień otwarcia spadku, czyli śmierci bliskiego.
Termin ten jest tzw. terminem prekluzyjnym i nie podlega przywróceniu. Oświadczenie to może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Co ciekawe Sąd nie wydaje żadnego postanowienia, po prostu odbiera oświadczenie. Oświadczenie może być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku, byle zachować termin 6 miesięczny. S
Problem występuje w przypadku chęci odrzuceniu spadku w imieniu małoletnich dzieci. Rodzice bowiem, o ile sprawują zarząd majątkiem dziecka, nie mogą jednak bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku jest właśnie taką czynnością wymagającą zezwolenia Sądu.
Co zrobić jednak, gdy złożymy wniosek do sądu rodzinnego, a upływa nam nieprzywracalny termin 6 miesięczny, a zgody nadal brak?
Dotychczas orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych optowało za stanowiskiem, że po złożeniu wniosku do sądu opiekuńczego (jeszcze w otwartym terminie) termin do odrzucenia spadku ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym.
Niedawno jednak Sąd Najwyższy postanowił skomplikować zagadnienie wydając „wielowarstwowe” postanowienie sygn. akt III CSK 329/15, zgodnie z którym:
Od chwili złożenia do sądu opiekuńczego wniosku o zezwolenie na złożenie w imieniu małoletniego oświadczenia o odrzuceniu spadku termin na odrzucenie spadku nie biegnie.
Gdy postanowienie ze zgodą uprawomocni się, rodzic powinien oświadczenie o odrzuceniu spadku złożyć bezzwłocznie. Jeśli zaś ustawowy termin jeszcze nie upłynął (uwzględniając czas trwania postępowania opiekuńczego) – wtedy oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć, tak, byle zmieścić się w terminie ustawowym.
Z tą najnowszą koncepcją może wiązać się problem, co to znaczy w terminie bezzwłocznym. Sprawę tę już będzie oceniał Sąd. Dla bezpieczeństwa warto od razu po uprawomocnieniu się postanowienia sądu opiekuńczego złożyć oświadczenie w imieniu dzieci.

 

radca prawny Mariusz Astasiewicz

Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Powstańców 47 lok. 16,
05-091 Ząbki, tel. 694 315 734

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.