Marki – deklaracje odpadowe 2024

Ząbki - Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych

Od 1 stycznia do 26 lutego 2024 roku będziemy składać deklaracje odpadowe na 2024 r. To na ich podstawie będziemy wnosić opłaty za wywóz oraz zagospodarowanie śmieci w przyszłym roku. Dobra wiadomość jest taka, że w porównaniu z 2023 r. w systemie składania deklaracji niewiele się zmienia! – informuje UM Marki

1. Deklaracje odpadowe składają właściciele nieruchomości jednorodzinnych (wzory DOK-1 lub DOK-1R), a w przypadku zabudowy wielorodzinnej – jej zarządca, wspólnota lub spółdzielnia (DOK-2 lub DOK-2R).

2. Podstawą do obliczenia stawki na 2024 r. i wypełnienia deklaracji są informacje o zużyciu wody znajdujące się na fakturach Wodociągu Mareckiego lub w specjalnej informacji/wykazie dołączanej do grudniowej faktury. Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi Wodociągu Mareckiego (ibo.wodociagmarecki.pl). Jego abonenci znajdą tam potrzebne informacje.

3. Większość  obliczy wysokość opłaty w oparciu o średnie zużycie wody w trzech, następujących po sobie okresach rozliczeniowych (uwaga – nie może w nich być okresu z zerowym zużyciem).

4. Warto skorzystać z wygodnych narzędzi. Na stronie internetowej czyste.marki.pl znajdują się cztery elektronicznie, intuicyjne formularze, które będzie można wypełnić, a następnie wydrukować, podpisać i wysłać. Do dyspozycji jest też kalkulator odpadowy, który w prosty sposób pomoże obliczyć wysokość opłaty.

5. Kolejny rok (mimo inflacji) utrzymujemy tę samą stawkę opłaty za odpady – wynosi ona 11,22 zł za m. sześc. zużytej wody. Mamy też górną wysokość opłaty za odpady w systemie od zużycia wody – obecnie wynosi ona 175,48 zł. Warto też wiedzieć, że w żadnym innym systemie opłat za śmieci (od osoby, od metrażu, od lokalu) nie ma takiego „bezpiecznika”.

6. Opłaty mogą być niższe o 2,12 proc. Na taki bonus mogą liczyć mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach.

7. Osoby, które nie mogą rozliczyć się w oparciu o wodę (brak wodomierza, brak trzech okresów rozliczeniowych, brak urządzenia pomiarowego dla własnego ujęcia wody), rozliczają się w oparciu o ryczałt, obliczany jako iloczyn liczby mieszkańców, średniego zużycia (3 m. sześc.) i stawki opłaty (11,22 zł).

8. Deklarację możemy złożyć zarówno papierowo jak i elektronicznie. W formie tradycyjnej przyjmujemy je w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Marki przy ul. Lisa Kuli 3A, Centrum Aktywności Fabryczna 3 oraz w kancelarii Urzędu Miasta (al. Marsz. J. Piłsudskiego 95). Można to również zrobić poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Marki, znajdującą się na platformie ePUAP. Nie wysyłamy deklaracji na e-maila.

9. Wszystkie niezbędne druki znajdują się na stronie marki.miasto.plus, strona umożliwia również ich składanie przez ePUAP.

10. Nie zapomnijmy o dołączeniu do deklaracji odpadowej faktur Wodociągu Mareckiego lub informacji/wykazu o okresie i zużyciu wody za 2023 r. Na tej ostatniej prosimy o zaznaczenie, jaki okres stanowi bazę do obliczenia Państwa opłaty.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W DEKLARACJACH

Szanujemy Państwa czas i nie chcemy Państwa wzywać do poprawiania złożonych deklaracji. Dlatego przygotowaliśmy kilka podpowiedzi.

1. Prosimy wpisać właściwą datę obowiązywania deklaracji. Jest to 1 stycznia 2024 r., a nie data jej złożenia.

2. Przy wyborze powodu złożenia deklaracji prosimy o zaznaczenie „pierwsza deklaracja”, a nie „wygaśnięcie deklaracji”.

3. Pamiętajmy, że podpis pod deklaracją muszą złożyć wszyscy współwłaściciele nieruchomości, a nie tylko jeden ze współwłaścicieli.

4. Pamiętajmy, że do obliczenia wysokości stawki liczy się zużycie wody wyłącznie z 2023 r. Okresy zahaczające o koniec 2022 lub początek 2024 r. nie mogą być brane pod uwagę

5. Przy składaniu deklaracji odpadowej dołączmy faktury za wybrany okres lub informację/wykaz o okresie i zużyciu wody za 2023 r. Prosimy o pisemne zaznaczenie wybranego okresu i podpis np. „Wybieram okres od 24 stycznia do 21 kwietnia 2023 r. Jan Marecki”.

6. Składając deklarację ryczałtową DOK-1R pamiętajmy o dołączeniu załącznika (oświadczenie OSW-WOD) wyjaśniającego dlaczego taka forma rozliczenia została użyta. – czytamy na portalu miasta

 

Więcej informacji z Marek

W Mareckim Kinie Letnim "Pies i kot"

W Mareckim Kinie Letnim „Pies i kot”

Podczas drugiego seansu kina pod chmurką wyświetlony zostanie francuski film z gatunku komedii przygodowej pt.: „Pies i kot” z 2024 r. Bezpański pies [...]
0 komentarzy
Marki - Asfaltowanie Borówkowej i Zielonej

Marki – asfaltowanie Borówkowej i Zielonej

11 lipca prowadziliśmy prace przy dwóch mareckich ulicach. Ułożyliśmy pierwszą warstwę asfaltu (wiążącą) na odcinkach: Borówkowej i Zielonej. Zakończyło się natomiast asfaltowanie ulicy [...]
0 komentarzy
Marki - wniosek o grant

Marki – wniosek o grant

WWL Badminton Club  zaproponował realizację obozu sportowego dla minimum 21 osób, w tym 7 z Marek. Termin zorganizowania obozu 14 – 27.07.2024. Wniosek [...]
0 komentarzy
Marki - roboty drogowe w ulicy Braci Briggsów

Marki – roboty drogowe w ulicy Braci Briggsów

UM Marki przygotowuje się do remontu nawierzchni ulicy Braci Briggsów – od ul. Lotników w stronę Alei Piłsudskiego. Prace będą polegały na sfrezowaniu [...]
0 komentarzy
Bliskie spotkanie z barierką

Bliskie spotkanie z barierką

Samochód osobowy uderzył w barierki przy trasie S8 w Markach. – Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy 7 lipca 2024 r.  około godz. 14:25 – [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.