Marki – ewidencja przydomowych oczyszczalni i szamb

Marki - ewidencja przydomowych oczyszczalni i szamb

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy są zobligowani do składania zgłoszeń o posiadaniu przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.

Zgłoszenia należy składać:

  • w Kancelarii Urzędu Miasta Marki pok. nr 13 lub
  • za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Marki Al. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki lub
  • ePUAP.

DRUK ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

Każdy posiadacz zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków ma obowiązek posiadać umowę i zbierać rachunki/faktury za ich opróżnianie (w tym opróżnianie osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków).  Wykaz podmiotów posiadających uprawnienia do opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych.

Więcej informacji z Marek

Marki - 80. rocznica mordu na Kruczku

Marki – 80. rocznica mordu na Kruczku

W tym roku przypada 80. rocznica bestailskiego mordu na mieszkańcach Marek i Zielonki. Zapraszamy Państwa do wspólnego oddania  hołdu ofiarom. Uroczystość rozpocznie się [...]
0 komentarzy
Przedłuż ważność Mareckiej Karty Mieszkańca

Przedłuż ważność Mareckiej Karty Mieszkańca

1 lipca utraciły ważność karty wydane na podstawie PIT-u za rok 2022. Jeśli jeszcze nie posiadacie Mareckiej Karty Mieszkańca (MKM) lub nie przedłużyliście [...]
0 komentarzy
Marki - rozpoczęcie prac nad planem ogólnym dla miasta

Marki – rozpoczęcie prac nad planem ogólnym dla miasta

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki: Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]
0 komentarzy
Marki - Kino letnie 2024

Marki – Kino plenerowe w Parku Briggsów

W czwartek (18 lipca) w kinie pod chmurką  wyświetlony zostanie polski film komediowy „O psie, który jeździł koleją” z 2023 r.  Wstęp wolny! [...]
0 komentarzy
Marki - roboty w ulicy Zosi

Marki – roboty w ulicy Zosi

17 lipca rozpoczęły się prace związane z wymianą nawierzchni ulicy Zosi (położoną między Szpitalną i Leśną). Wykonawca prac – Zakład Usługowo-Handlowy Adam Jasiński [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.