Miasto Ząbki pozyskało największe w historii dofinansowanie z Unii Europejskiej

por_1 (6)

Ponad 36,5 mln zł z unijnej kasy otrzymają Ząbki na systemy gospodarowania wodami opadowymi na podstawie podpisanej 4 sierpnia w siedzibie NFOŚiGW umowy. Projekt o wartości 43 mln zł będzie realizowany w ramach działania 2.1 POIiŚ 2014-2020. Przybliżona wartość dofinansowania wynosi tyle, ile łącznie miasto pozyskało na budowę tunelu i basenu w Ząbkach.

W dniu 4 sierpnia 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu
pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki”, którego celem
jest poprawa efektywności gospodarowania wodami opadowymi oraz odporności na skutki zmian klimatu, dzięki budowie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki.

Przedmiotowy projekt polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków z zasilaniem, zbiorników retencyjnych oraz wylotów do rowów na terenach kolejowych. W wyniku realizacji inwestycji powstanie ok. 12 km kanalizacji deszczowej oraz trzy zbiorniki retencyjne. Dzięki temu Ząbki, osiągnią wymierny efekt ekologiczny. Objętość retencjonowanej wody wyniesie 5 906,00 m3 a 14 545 osób zostanie objętych systemem zagospodarowania wód opadowych. Obecnie teren Ząbek jest tylko częściowo wyposażony w kanalizację deszczową, która dodatkowo w znacznej części jest kanalizacją ogólnospławną, co jest przyczyną przeciążeń systemu i jego niewystarczającej wydajności.

Ekologiczna inicjatywa Ząbek jest jednym z większych przedsięwzięć finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach tego typu projektów. Jej celem jest maksymalne zatrzymanie i wykorzystanie wód opadowych. Projekt przyczyni się także do minimalizacji podtopień budynków oraz zalewania ulic oraz zmniejszy zużycie wody z sieci miejskiej związane z podlewaniem zieleni.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się 1 marca 2017 r. i potrwa do 31 grudnia 2020 r. Jej koszt całkowity to 43 035 329,63 zł, przy czym dofinansowanie wyniesie 36 580 030,18 zł z unijnego działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Istniejący system jest niewystarczający w stosunku do potrzeb intensywnie rozwijającego się miasta. Inwestycja zostanie przeprowadzona na terenie Ząbek w rejonie ulic: Narutowicza, Budkiewicza, Kochanowskiego, Górnośląskiej, Gałczyńskiego, Traugutta, Słowackiego, Szwoleżerów, Różanej, Andersena, Maczka, Krasickiego, Herberta, Podleśnej, Złotej, Nowoprojektowanej, ks. Zycha, Olszewskiego, Bocianiej, Sokolej, Krzywej, Sikorskiego, Lotniczej, Zakopiańskiej, Piłsudskiego, Kołłątaja, Szkolnej, Batorego, Powstańców, Wita Stwosza, Orlej oraz projektowanego tunelu pieszego pod torami kolejowymi. Obecnie teren Ząbek jest tylko częściowo wyposażony w kanalizację deszczową, która dodatkowa w znacznej części jest kanalizacją ogólnospławną, co jest przyczyną przeciążeń systemu i jego niewystarczającej wydajności.

Realizacja projektu umożliwi dalszą rozbudowę sieci  dróg w Ząbkach, przy okazji zlikwiduje niewykorzystane obszary w których po opadach deszczu stała woda.
Wartość całkowita projektu wynosi 43 035 329,63 zł, z czego uzyskane dofinansowanie zostało określone w wysokości 36 580 030,18 zł. i pochodzi ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Umowę w tej sprawie – w obecności Sławomira Mazurka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – podpisali 4 sierpnia: Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Robert Perkowski, Burmistrz Miasta Ząbki i Elżbieta Żmijewska, Skarbnik Miasta. Obecna była również Anna Czyżewska, Dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami w Narodowym Funduszu.

Źródło: Urząd Miasta Ząbki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.