Milczenie nie zawsze jest złotem

W sobotę (26 listopada 2016 r.) w Pałacu w Chrzęsnem odbyło się szkolenie ?Milczenie nie zawsze jest złotem? ? komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC). Pomysłodawcą i organizatorem warsztatów była fundacja ?Bajku-Majsz?, która zrealizowała projekt przy współorganizacji powiatu wołomińskiego.

Niecodzienne warsztaty ?Milczenie nie zawsze jest złotem? poprowadziła Aneta Joanna Kopeć i Joanna Banaszek – terapeutki i oligofrenopedagodzy Fundacji Niedyrektywnego Wspierania Rozwoju Dzieci ?Bajku-Majsz?. Pomysłodawcą i organizatorem warsztatów była fundacja ?Bajku-Majsz?. Współorganizatorem Powiat Wołomiński natomiast patronat honorowy udzieliła burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan i burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk.
Misją było upowszechnianie praktycznej wiedzy na temat komunikacji alternatywnej z dziećmi niepełnosprawnymi wśród Nauczycieli i Rodziców. Ma to ogromne znaczenie dla jakości życia Dzieci dotkniętych niepełnosprawnością zarówno w zakresie relacji z nimi, jak i w zakresie edukacji i terapii. Brak mowy werbalnej często staje się barierą nie do pokonania. To, że Dziecko nie mówi nie oznacza, że nie chce się komunikować, wyrażać swoich emocji i potrzeb. Komunikacja alternatywna jest szansą dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów na porozumienie i pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego.
W szkoleniu brało udział 29 osób: rodzice, nauczyciele i nauczyciele specjaliści z powiatu wołomińskiego. Uczestnicy, zadeklarowali chęć pogłębienia wiedzy praktycznej na temat indywidualnej diagnozy i dostosowania jej do konkretnego dziecka.
Wiele pracy przy organizacji szkolenia, w ramach wolontariatu, wykonali członkowie fundacji. Szczególnie należy docenić rolę młodych wolontariuszy, zeszłorocznych absolwentów Gimnazjum nr 3 w Wołominie i w Tłuszczu. Od 7-ej rano, przez 10 godzin pomagali w obsłudze szkolenia. Zarząd fundacji dał młodzieży możliwość uczestniczenia w szkoleniu na zasadzie ?wolnych słuchaczy?. Już wiadomo, że dla młodzieży była to inspiracja, a może nawet zaczyn do pracy z Dziećmi niepełnosprawnymi w dalszej przyszłości.
Fundacja ?Bajku-Majsz? wyraża swoje podziękowania dla wszystkich, którzy z wielką serdecznością odnieśli się do inicjatywy szkolenia, wsparcia i edukacji Nauczycieli oraz Rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Bogusława Badowska-Worowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.