Młodzież z wołomińskich szkół na konferencji w Budapeszcie

Młodzież z wołomińskich szkół (I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego, III LO im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum w Ossowie) uczestniczyła w konferencji ekologicznej w Budapeszcie na Węgrzech.

W dniach 11-15 września 2013 roku czworo uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Wołominie pod opieką nauczyciela jęz. angielskiego – p. Barbary Kropiewnickiej – uczestniczyło w konferencji ekologicznej w Budapeszcie na Węgrzech. Wyjazd ten został zorganizowany w ramach współpracy polsko ? węgierskiej między Gminą Wołomin a dzielnicą Budapesztu (Csepel).

Nasi uczniowie przygotowali, w języku angielskim i polskim, prezentację multimedialną o ochronie środowiska naturalnego w Polsce oraz plakat na temat: ?Co chcielibyśmy zmienić w naszym środowisku, aby było ono bardziej przyjazne lokalnej społeczności, a także aby zachowało ono normy ekologiczne??. Obie prace zostały przyjęte z zachwytem. W czasie konferencji reprezentacja gminy Wołomin zorganizowała piknik z ekologiczną żywnością, na którym uczniowie wraz z opiekunami zaprezentowali Polską zdrową żywność. W ten sposób przybliżyli innym uczestnikom polską ekologiczną kuchnię i nasze narodowe obyczaje.

Obywatele innych państw, kosztując polskich specjałów, podkreślali ich doskonałość i niezwykły smak. W konferencji tej brali również udział uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika ze Szczecina, dwujęzycznego liceum z międzynarodową maturą z Kielc, szkoły ponadgimnazjalnej z Rijeki (Chorwacja), z Rumunii oraz miejscowej szkoły średniej z Csepel. Młodzi ekolodzy uczestniczyli w warsztatach, których zadaniem było zaprojektowanie zagospodarowania małej zatoki Dunaju pod względem ekologicznym bez dużej ingerencji w środowisko naturalne.

Weronika Stokowska