Moralna odpowiedzialność

Henryk
Oleksiak

Wybory do Parlamentu Europejskiego to
zaistniały fakt. Wybraliśmy przedstawicieli naszego kraju do
reprezentacji polskich interesów wśród 25 krajów.
Czy nasi wybrańcy są przygotowani do sytuacji i trudności, z którymi
muszą się zmierzyć w sposób świadomy i odpowiedzialny. Miarą
tej odpowiedzialności jest konsekwencja i upór w dążeniu do
rozwoju naszego kraju, aby w Unii Europejskiej Polska była krajem
silnym, z którym inni będą się liczyć a nasi obywatele na
równych prawach czerpać korzyści z integracji. Warto
przypomnieć naszym europarlamentarzystom, że pełnione przez nich
funkcje to powinność służebna na rzecz nas wyborców zwłaszcza
w danym regionie. Klub Parlamentu Europejskich Socjalistów i
Parlamentu Europejskiego zakłada w swoim programie stworzenie 5
milionów nowych miejsc pracy w Europie, warto zabiegać o to
aby duża część tych miejsc pracy powstała w Polsce. Wykorzystajmy
więc tzw. fundusze spójności na inwestycje komunalne, które
wiążą się z poprawą życia ludzi. Istnieją fundusze strukturalne,
które mają pobudzić przedsiębiorczość, te które będą
wspierać małych i średnich producentów. W kraju gospodarka
ruszyła, są też pierwsze oznaki poprawy na rynku pracy czego nie
wolno zaprzepaścić. Europarlamentarzysto wykorzystaj te fakty dla
dobra nas wszystkich oraz nie zapomnij kto ciebie wybrał, Polska
czeka na owoce twojej pracy.