Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla Anieli Dobosiewicz

15 października 2018 roku w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wręczono odznaczenia oraz nagrody dyrektorom szkół i placówek, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi z terenu Warszawy oraz powiatów okołowarszawskich. Uroczystość odbyła się z udziałem Aurelii Michałowskiej – Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Doroty Skrzypek – Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty.

Wyróżniono łącznie 265 nauczycieli. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej przyznano 34 osobom – wśród nagrodzonych znalazła się Aniela Dobosiewicz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach.

Odczytano okolicznościowy list przesłany przez Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego. W imieniu odznaczonych i nagrodzonych podziękowała Jolanta Kępka – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 375 w Warszawie.

Spotkanie uświetnił program artystyczny w wykonaniu kwartetu muzycznego z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego z Zespołu Szkół nr 74 w Warszawie, pod kierunkiem Marcina Bielińskiego.

Jesteśmy dumni, że nasi nauczyciele prezentują tak wysoki poziom i otrzymują zaszczytne nagrody. Gratulujemy Pani Anieli Dobosiewicz i życzymy dalszych sukcesów!

Źródło: UG Jadów

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.