Świetlica w Roszczepie zmienia swoje oblicze

Mieszkańcy Roszczepu mogą być dumni z nowego miejsca rekreacji w swojej miejscowości. W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupione zostały materiały na ogrodzenie, ale resztę pracy wykonali sami mieszkańcy.

Dzięki środkom z dotacji z Województwa Mazowieckiego  w ramach  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” w wysokości 9 750,00 zł i środkom własnym z Gminy również w wysokości 9 750,00 zł teren został wyrównany, zasadzone zostały rośliny oraz  zamontowane zostały ławki, oświetlenie i monitoring. Koszt  całego zadania to 19 500,00 zł. Już teraz jest ładnie, a będzie jeszcze pięknie ponieważ na przyszły rok zaplanowany jest kompleksowy remont budynku świetlicy.

– Dzięki projektowi z MIAS i Gminie Klembów mogliśmy tak zadbać o zaniedbane do tej pory miejsce za świetlicą w Roszczepie. Dzięki ciężkiej pracy naszych mieszkańców stworzyliśmy mini park. Z funduszu sołeckiego ogrodziliśmy plac, uporządkowaliśmy i nawieźliśmy ziemię którą została rozplantowana przez panów, którzy również zamontowali obrzeża. Panie ugrabiły i zasadziły krzewy, położyliśmy agrowłókninę i korę oraz wysypaliśmy placyk kamieniem. Wielkie podziękowania należą się radzie sołeckiej: Panu Markowi Jusińskiemu, Karolowi Lipińskiemu, Jędrzejowi Okulskiemu. Przekazuję również podziękowania Tomaszowi Szymańskiemu, Adamowi Wojtera, Michałowi Tarach, Robertowi  Zbrzeźniak, Henrykowi Wardak, Kacprowi Stankiewicz, Wiesławowi Sasin, Marcinowi Bryk, Adamowi Mroczek, Adrianowi Baran, Mateuszowi Laseckiemu, Mikołajowi Myśliwiec. Podziękowanie należą się też Paniom: Alinie Jusińskiej, Stanisławie Gajewskiej, Annie Stankiewicz, Annie Zbrzeźniak, Barbarze Okulskiej, Monice Szymborskiej, Alicji Szymańskiej, Apolonii Klimkiewicz. Dziękujemy Panu Kowalskiemu – konserwatorowi światła ulicznego w Klembowie, za pomoc  przy zakupie i montażu lamp, dziękujemy sponsorom: Januszowi Jachacy z Krusza za ziemie, KGW Roszczep, Marcinowi Myśliwiec, Januszowi Wyszyńskiemu. Dzięki wszystkim wspólnie udało się zrobić coś dobrego dla naszej miejscowości – mówi Halina Adamska, sołtys wsi Roszczep

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.