Naruszenie przepisów

Mój chłopak, który jest cudzoziemcem ubiegał się o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Organ wezwał go na 1 kwietnia 2014 r. do zapoznania się z aktami, złożenia wyjaśnień, dowodów. Gdy mój chłopak przyszedł na umówione spotkanie, potwierdzone przez niego telefonicznie, urzędnik poinformował go że decyzja w jego sprawie została już wydana. Oczywiście zezwolenia nie dostał. Uważam, że Organ naruszył prawo wydając decyzję przed jego wysłuchaniem. Co powinien teraz zrobić.

Należy zauważyć, iż Organ przekroczył wszelkie zasady postępowania administracyjnego, swoim postępowaniem w sprawie. Organ umówił się na konkretny dzień ze stroną, na zapoznanie się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie.

Chłopak potwierdził spotkanie telefonicznie. To iż Organ przed tym terminem wydał Decyzję, stanowi karygodne naruszenie art 81 kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez uniemożliwienie stronie wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów. Organ nie tylko uniemożliwił stronie zapoznanie się z aktami, ale zniweczył możliwość wypowiedzenia się strony w sprawie i przekreślił jej prawa jako strony w postępowaniu administracyjnym. Jak Cudzoziemiec ma w tej sytuacji rozumieć zachowanie Organu.

Organ ewidentnie chce utrudnić Cudzoziemcowi uzyskanie zezwolenia. Nie respektowanie podstawowych praw jakie mu przysługują świadczą o negatywnym nastawieniu do Cudzoziemca.

Organ nie chce słuchać argumentów Cudzoziemca, nieważne są dla niego dowody które stanowią na jego korzyść. Wydaje się, że Organ ma już obrane stanowisko, a jedynie dopasowuje do niego uzasadnienie. Chłopak może wnosić o uchylenie lub zmianę zaskarżonej Decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

 

 

Komentarze

komentarzy