Zabawa w teatr

Edukacja wczesnoszkolna przypada na okres kształtowania się psychiki oraz osobowości dziecka. W tym okresie jest ono bardzo elastyczne i podatne na oddziaływania wychowawcze. Dlatego głównym celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie i stymulowanie rozwoju osobowości dziecka przez zaspokajanie jego potrzeb rozwojowych oraz stwarzanie warunków do rozwoju jego potencjalnych zdolności i zainteresowań.

Dziecko jest osobą wymagającą opieki, wsparcia, zapewnienia bezpieczeństwa i ukierunkowania jego działań, ale również zachęty do samodzielności i pomocy w odkrywaniu i doskonaleniu swoich możliwości. Temu służą najnowsze koncepcje – uczenie w działaniu, przez doświadczenie. Aby umożliwić to swoim wychowankom, w czasie lekcji tworzę sytuacje bogate w przeżycia, które angażują aktywność ucznia. Takich doświadczeń dostarczam przez stosowanie aktywizujących metod i technik nauczania: burzy mózgów, mapy pojęciowej, dramy, metody projektu oraz stwarzanie sytuacji problemowych. Korzystam także z możliwości multimedialnych, jakie daje komputer i tablica multimedialna.

Każde dziecko jest inne i wymaga indywidualnego podejścia. Biorę pod uwagę umiejętność skupiania uwagi, sprawność rąk i tempo pracy, trudności oraz uzdolnienia. W klasie są różne dzieci, jedne lepiej rozwinięte ruchowo, inne bardziej społecznie, a także te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci zdolne i z ryzykiem dysleksji. Każde z nich potrzebuje wsparcia na swój sposób. Dbam o to, aby dzieci odnosiły jak najwięcej sukcesów w nauce na różnym polu. W czasie lekcji oraz na kołach zainteresowań (osobiście prowadzę „Sówki mądre główki” – koło logicznego myślenia) uczniowie poszerzają swoją wiedzę. Osiągają wysokie wyniki w konkursach ogólnopolskich takich jak Kangur, Konkurs Logicznego Myślenia, Ortograficzny czy Świetlik–Konkurs Przyrodniczy. Mam w klasie laureatów tych konkursów. Jako nauczyciel czuję się odpowiedzialna za sukcesy swoich uczniów. Jest to bardzo ważne, gdyż wzmacnia poczucie własnej wartości. Wielką sztuką jest być autorytetem dla dzieci – być pomocnym, ale nie nadopiekuńczym.

W SAT dzieci uczą się także przez zabawę, bawią się w teatr – w szkole corocznie odbywa się FETA – festiwal teatralny. Dzięki temu uczniowie nie boją się sceny i wystąpień, uczą się wyrażania siebie. Obcowanie ze sztuką słowa rozbudza wrażliwość, wyobraźnię, uczy pięknej dykcji. Nasze dzieci odnoszą sukcesy na polu recytatorskim. Warszawska Syrenka, Witaj Majowa Jutrzenko, Konkurs wierszy Norwidowskich to konkursy, w których dzieci zajmują czołowe miejsca.

Każdy dzień z dziećmi niesie nowe doświadczenia i wyzwania, każdy jest inny!

Komentarze

komentarzy