Nie tylko o drogach

Droga 634 i 631 i plany związane z inwestycjami to główne tematy spotkania środowiska SLD z przedstawicielami tego ugrupowania w Sejmiku oraz samorządowcami szczebla gminnego i powiatowego

W spotkaniu udział wzięli radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego z SLD: Krzysztof Gawkowski i Marek Papuga oraz Konrad Rytel ? wicestarosta wołomiński (Wspólnota Samorządowa) i Ryszard Madziar (PiS), burmistrz Wołomina. Organizatorem spotkania był Henryk Oleksiak, wieloletni radny powiatowy.
Wiodącym tematem były drogi. – Temat dróg 634 i 631 a co za tym idzie ścisła współpraca z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich nie podlega dyskusji. Oczekujemy na obwodnicę Marek i całą drogę S 8, na którą Samorząd Powiatu Wołomińskiego zabezpieczył pieniądze na dojazd do specjalnego węzła (którego nie ma  jeszcze w planach) czyli wyjazd z Górek Mironowych na węzeł w rejonie Ciemnego. Jeżeli tylko ruszy sprawa drogi krajowej S 8, to Powiat do tego się przyłączy ? tłumaczył Rytel. Komunikacja to nie tylko drogi, na co zwrócił uwagę burmistrz Wołomina. – W okolicach dworca Wileńskiego w czerwcu rozpocznie się budowa Metra. To oznacza, że ulica Radzymińska do ulicy Szwedzkiej w Warszawie zostanie zamknięta. Skomplikuje to jeszcze bardziej ruch naszych mieszkańców do pracy ? stwierdził. Optymizmem powiało z wypowiedzi Krzysztofa Gawkowskiego. – W wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa zarezerwowane zostało na najbliższe 3 lata 150 mln zł. – Między innymi na wykupy gruntów na realizację drogi 634. Brak dobrego dojazdu do Warszawy to wynik wielu lat nieudolności nas wszystkich. W Wołominie nikt nie chciał przez 4 lata podjąć decyzji dotyczącej odcinka między 1 Maja a Duczkami. W Zielonce poprzedni burmistrz przez 3 lata wstrzymywał decyzję przejścia drogi. Nowy podpisał decyzję w 3 miesiące ? powiedział.

Teresa Urbanowska
Relacja filmowa z tego
spotkania dostępna na stronie www.zyciepw.pl