Nowe wnętrza Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonce

Nowe wnętrza Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonce

Jedynka czyli zielonkowska Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa rozpoczęła jubileuszowy rok działalności. Ta najstarsza placówka edukuje kolejne pokolenia zielonkowian już 90 lat.

Z racji tak zacnego wieku i zestarzenia się wielu elementów w budynku, od kilku lat Miasto sukcesywnie przeprowadza podczas wakacji wewnętrzne prace remontowe. Tegoroczna ponad dwumiesięczna modernizacja obejmująca zmiany na pierwszym piętrze dobiegła niemal końca.  Aktualnie trwa procedura przygotowująca do odbioru całość przedsięwzięcia. Oprócz zaplanowanych prac, udało się wykonać kilka dodatkowych zadań, dzięki którym całe pierwsze piętro jest dzisiaj jak nowe.

W salach lekcyjnych wymieniono podłogi oraz wyremontowano instalację elektryczną, co spowodowało konieczność wykonania nowych tynków i pomalowania ścian i sufitów. Wciąż pachnie świeżością. Ponadto wymienione są drzwi do sal.

Korytarz zmienił się diametralnie. Tutaj też wymianie uległa instalacja elektryczna i pojawił się nowy tynk. Zerwanie starych i położenie nowych podłóg oraz nowa kolorystyka spowodowały, iż teraz szkolny hol prezentuje się nowocześnie. Modernizacji poddano również oświetlenie, wymieniając je na energooszczędne lampy typu LED. Warto podkreślić, że do wykonania prac użyto materiałów naprawdę wysokiej jakości, które dają gwarancję długiej i bezawaryjnej eksploatacji.

Pierwotny termin zakończenia robót przewidziany był na koniec wakacji. W ostatniej fazie remontu zdecydowano jednak o rozszerzeniu zakresu prac. Dodatkowo pomalowane zostały nieprzewidziane wcześniej do remontu takie pomieszczenia jak: sekretariat, pokoje dyrektorów, pokój nauczycielski i pokój pedagoga. Tym samym, w ramach tego remontu, udało się odświeżyć całe pierwsze piętro budynku. Całkowity koszt remontu Jedynki wyniósł  560 000 złotych i został pokryty w całości z budżetu miasta.

 

Więcej informacji z Zielonki

Dofinansowanie na przyłącze gazowe w Zielonce

W Zielonce zakończono wypłaty dodatków osłonowych

Od stycznia Urząd Miasta Zielonka realizował rządowy program wypłaty dodatku osłonowego, czyli świadczenia, które miało łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i [...]
0 komentarzy
Bezpłatne badania mammograficzne

Mammobus ponownie w Zielonce

Burmistrz Miasta Zielonka oraz LuxMed zapraszają Mieszkanki Zielonki na bezpłatne badania mammograficzne, z których będzie można skorzystać w środę, 7 grudnia. Badania będą [...]
0 komentarzy
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu fragmentów projektu MPZP części obrębu Słupno

Zielonka – wyłożenie do wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych [...]
0 komentarzy

Zielonka – zmiana rozkładu linii L27

Od najbliższego poniedziałku, 5 grudnia, linia autobusowa L27 z nowym rozkładem jazdy. Modyfikacje wynikają z potrzeby poprawy punktualności miejskiego transportu. Dlaczego wprowadzone zostały [...]
0 komentarzy
Zielonka - ostatnie nasadzenia drzew w tym roku

Zielonka – ostatnie nasadzenia drzew w tym roku

Tylko w tym tygodniu Zielonka wzbogaci się o 76 drzew. Na całej długości Armii Krajowej zasadzono 44 śliwy wiśniowe. Osiedle Poligon z kolei [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.