Nowy Radzymin

Rozmowa z Andrzejem Siarną – wiceburmistrzem Radzymina

– Od dłuższego czasu władze Radzymina podkreślają, że miasto się rozwija. Czy mógłby Pan powiedzieć, czego takiego dokonaliście jako samorząd w ostatnich dwóch latach?
– Przede wszystkim zwodociągowaliśmy całe miasto. Zostały tylko niewielkie odcinki, które są robione na bieżąco. Obecnie trwa wodociągowanie Słupna, na którą to inwestycję dwukrotnie otrzymaliśmy pieniądze z SAPARDU. W ostatnim czasie odbyły się spotkania z mieszkańcami wsi Łosie, Mokre, Zawady oraz Nadma, których celem było zmobilizowanie mieszkańców do tworzenia komitetów, abyśmy mogli wskazać kolejne kierunki budowy i starać się o kolejne środki pomocowe.
– Wszak to zadaniem gmin jest budowanie infrastruktury. Dlaczego więc staracie się o powstawanie nowych komitetów społecznych?
– Takie komitety pomagają mobilizować społeczeństwo do budowy przyłączy. Bo choć infrastrukturę buduje gmina, to każdy płaci za własne przyłącze. Aby zainwestowane pieniądze w budowę sieci mogły być zwrócone gminie w formie dotacji musi powstać efekt ekologiczny. A powstaje on, gdy co najmniej 70% mieszkańców przyłączy się do budowanej sieci.
– A jak wygląda kanalizacja miasta i gminy?
– W tej dziedzinie na razie jesteśmy w centrum miasta. Ale mamy juz przygotowane projekty na realizację południowej części miasta. Złożyliśmy wniosek do Funduszy Strukturalnych i oczekujemy na decyzję. W przyszłym roku planujemy wykonanie projektu na kanalizację przy ulicy Komunalnej, Weteranów i Konopnickiej.
– Równie ważnym elementem, przez pryzmat którego mieszkańcy oceniają pracę samorządu, są drogi. Tu gołym okiem widać, że w Radzyminie się inwestuje…
– Dzięki współpracy z powiatem (gmina daje materiały – starostwo zapewnia wykonanie) ułożyliśmy już chodnik w ulicy Weteranów i część w Starych Załubicach. Jeszcze w tym roku planujemy chodnik na ul. Żeromskiego w Słupnie, jak też drugą stronę ul. Wteranów.
Z kolei dzięki współpracy z Marszałkiem Sejmiku Województwa Mazowieckiego (Marszałek daje materiały – gmina wykonuje) rozpocznie się budowa chodnika w ul. Konstytucji 3 Maja.
– A co z drogami gminnymi?
– Trwa projektowanie ul. Głowackiego i Cegielni. Chodniki przy ulicach Traugutta i Strzelców Kaniowskich mamy już wykonane. Zmodernizowaliśmy Plac Wolności. Zrobiliśmy nakładki asfaltowe na ul. Reymonta, Zduńskiej i Wąskiej. W planie jest nakładka: w Cegielni, Nadmie, połączenie ulic Nowej i Starej. Trwają prace projektowe przy rondzie (współpraca ze starostwem) na skrzyżowaniu ulic: Stefana Wyszyńskiego i Weteranów. Wystąpiliśmy o finansowanie tej inwestycji z funduszy strukturalnych. Planowane budowy to rozpoczęcie na III i IV kwartał 2005 roku.
– A jak jest z oświatą w Radzyminie?
– Tu również dzieje się niemało. Przy SP 1 w Radzyminie nadbudowana została na istniejącej już sali gimnastycznej druga sala. Tą dolną przy okazji wyremontowaliśmy. W szkole wymieniliśmy ogrzewanie z węglowego na gazowe remontując przy okazji część pomieszczeń i wymianę okien.
Również w tym roku rozpoczynamy budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Załubicach.
– I co jeszcze?
Jeszcze w tym roku gmina rozpoczyna budowę 44 mieszkaniowego budynku komunalnego. Dobiegają końca prace projektowe. Nie zapominamy również o służbie zdrowia. Gdzie przy udziale naszych środków jak i z Sejmiku Wojewódzkiego wyremontowaliśmy część pomieszczeń i zmieniliśmy dach na całym budynku przychodni.
W tym roku udało się również oczyścić staw przy dworku Księżnej Eleonory Czartoryskiej i zrekultywowac teren. Obecnie na wniosek konserwatora zabytków, odtwarzana jest dokumentacja dworku. To pozwoli nam na kontynuowanie remontu tego budynku
– Dziękuję za rozmowę.

Teresa Urbanowska

Jedno przemyślenie nt. „Nowy Radzymin

  1. …cytatpana S ;Takie komitety pomagają mobilizować społeczeństwo do budowy przyłączy…– Nasze pytanie -a jakie komitety społeczne powinny powstać w gminach ,aby głos mieszkańcow dochodziły do władzy….???

Możliwość komentowania jest wyłączona.