Płaćmy tylko za siebie

– Apelujemy do mieszkańców naszego miasta, aby sami zgłaszali się do Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Nie wypełnienie tego obowiązku  spowoduje wydanie decyzji administracyjnej  w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości  i odsetek. Deklaracje można złożyć osobiście  w Urzędzie, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego) – wyjaśnia burmistrz Edyta Zbieć.

Gospodarka odpadami dała się we znaki w ostatnich miesiącach większości mieszkańców i samorządowców na Mazowszu. Część gmin ma już za sobą podjęcie decyzji, część jest w trakcie a część, tak jak Miasto Kobyłka, jeszcze czeka na ostateczne ustalenie stawek za odpady.

Jak informuje burmistrz Kobyłki, Edyta Zbieć, podwyżki za odbiór odpadów komunalnych w tym mieście, podobnie jak w większości na Mazowszu, są nieuniknione. – W związku z ofertami, jakie wpłynęły do naszego urzędu w ramach niedawnego przetargu na odbiór odpadów komunalnych, muszę stwierdzić, że ceny wzrosną. Oferty, które do nas wpłynęły są dużo wyższe niż przeznaczone na ten cel środki w tegorocznym budżecie. A to oznacza, że jednostkowa stawka za odbiór odpadów segregowanych może znacząco wzrosnąć od jednego mieszkańca – powiedziała nam.
Samorządowcy, z którymi do tej pory na ten temat rozmawialiśmy podkreślają, że na ceny odpadów negatywnie wpływają zafałszowane informacje zawarte w składanych przez mieszkańców deklaracjach. – Z danych będących w posiadaniu Urzędu wynika, że duża część złożonych deklaracji nie odzwierciedla stanu rzeczywistego. Nieprawidłowości dotyczą głównie „zaniżonej” ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości. Widzimy to na podstawie wniosków od mieszkańców dotyczących realizacji ulic na terenie naszego miasta, pod którymi podpisują się mieszkańcy. Jest tu dużo rozbieżności ze złożonymi deklaracjami na odbiór śmieci – mówi burmistrz Kobyłki.
Nierzadko, mieszkańcy w swoich deklaracjach, nie wykazują również nowo narodzonych dzieci.
– A to oznacza, że osoby, które płac uczciwie, płacą również za swoich nie zgłoszonych sąsiadów – wyjaśnia nasze rozmówczyni.
Biorąc pod uwagę te wszystkie uwarunkowania (wyższa wartość przetargowa za usługę odbioru odpadów i nie rzetelnie składane deklaracje, jak też dostępne formy finansowania gospodarki śmieciowej) przygotowana przez kobyłkowską burmistrz propozycja rozwiązania problemu przedstawia się następująco:
a) do końca maja 2019r. bez żadnych konsekwencji oczekujemy na złożenie przez mieszkańców naszej Gminy deklaracji. Dotyczy to mieszkańców, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji dotyczącej gospodarowania odpadami oraz mieszkańców, którzy nie zawarli w złożonych dotychczas przez siebie deklaracjach pełnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość,
b) od 3 czerwca 2019r. rozpocznie się weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, m.in. w oparciu o wywiad środowiskowy oraz kontrolę posesji przez urzędników i funkcjonariuszy mundurowych. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Urząd Miasta wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny, zgodny z rzeczywistością.
c) osoby nieprawidłowo pozbywające się odpadów mogą zostać ukarane mandatem karnym lub może zostać skierowany wniosek do sądu o ukaranie.
– Apelujemy do mieszkańców naszego miasta, aby sami zgłaszali się do Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Niewypełnienie tego obowiązku spowoduje wydanie decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek. Deklaracje można złożyć osobiście w Urzędzie, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego) – wyjaśnia burmistrz Edyta Zbieć.
– Przypominam też, iż zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany – podkreśla.
Wyjaśniając powody takich działań burmistrz Zbieć zwraca uwagę, że jednostkowa cena przypadająca na osobę, zależna jest w tym przypadku od ilości osób, za które opłata jest wnoszona. – Chcielibyśmy, aby w kolejnym, ogłoszonym przez miasto przetargu, koszt usługi rozłożył się na większą ilość osób a co za tym idzie stawka za osobę malała – mówi.
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także instrukcję jak prawidłowo wypełnić deklarację można znaleźć na stronie internetowej Miasta Kobyłka pod adresem: https://www.kobylka.pl/eko/gospodarka-odpadami-komunalnymi

Teresa Urbanowska

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.